Słownik meblarski

Barwa

Barwa, kolor – wrażenie wzrokowe wywoływane przez promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali z zakresu widzialnego, zależnie od tego w jakiej mierze dane ciało pochłania fale świetlne określonej długości.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.