Słownik meblarski

Akustyka

Akustyka – nauka obejmująca zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i odziaływaniem fal akustycznych.

Współcześnie postrzegana akustyka dzieli się na wiele działów, w tym akustyka:

  • środowiskowa,
  • architektoniczna,
  • muzyczna,
  • mowy i słuchu,
  • psychoakustyka,
  • wibroakustyka,
  • hydroakustyka,
  • elektroakustyka.

Źródło: Właściwości akustyczne materiałów do produkcji mebli. Kompedium.