Hot
/

Meblarski 1000 – wersja podstawowa (EDYCJE 2022, 2021, 2020)

1230,00 1845,00 

3 raporty w wersji podstawowej
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

Description

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”

PAKIET 3 RAPORTÓW (EDYCJA 2022, 2021, 2020)

Wersja podstawowa (e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

Co zawiera „Meblarski 1000”?

Zestawienie „Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe za 2021 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania za 2021 r. w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok 2020.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z Produkcja materaców
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Jakie dane pojawiają się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej

„Meblarski 1000” to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według formy prawnej