Hot
/

Meblarski 1000 – wersja podstawowa (EDYCJE 2023, 2022, 2021, 2020)

1599,00 2583,00 

4 raporty w wersji podstawowej
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

Description

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”

PAKIET 4 RAPORTÓW (EDYCJA 2023, 2022, 2021, 2020)

Wersja podstawowa (e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

Co zawiera „Meblarski 1000”?

Każde z zestawień „Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe za rok poprzedzający. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok wcześniejszy.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z Produkcja materaców
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Jakie dane pojawiają się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej

„Meblarski 1000” to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według formy prawnej