Rankingi

Zwycięzcy Supplier Sustainability Award 2023

supplier-sustainability-award-2023-miesiecznik-i-portal-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

Zwycięzcy Supplier Sustainability Award 2023

Druga edycja konkursu Nowy Styl Supplier Sustainability Award została rozstrzygnięta. Wśród tegorocznych laureatów za wybitne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju są firmy Hettich, Rehau i Camira.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Celem Konkursu SSA jest angażowanie dostawców, rozwijanie i promowanie inicjatyw CSR związanych z wkładem w ochronę środowiska i działaniami społecznymi. W edycji Konkursu 2021 skupiliśmy się na aspektach środowiskowych i społecznych w ogóle, jednak w obliczu nadchodzących wyzwań ESG, w tym roku podnieśliśmy poprzeczkę wyżej. Jesteśmy dumni ze sposobu, w jaki nasi dostawcy działają, rozwijają się i promują zrównoważony rozwój!

Obecnie praca z Klientem nad projektem biznesowym skupia się nie tylko na doborze wysokiej jakości produktów i usług. Klient przed podjęciem decyzji sprawdza nas jako dostawcę wraz z naszym łańcuchem dostaw pod kątem prowadzenia działalności w duchu zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tego, aby działania Nowego Stylu i współpraca z dostawcami w tym obszarze owocowały najlepszymi rozwiązaniami dla Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu i promocji środowiska i ludzi. Dziękujemy naszym Dostawcom za ambitne, zrównoważone cele, motywację w ich realizacji, promowanie i stosowanie dobrych praktyk CSR w codziennej działalności biznesowej. Dzielimy się tą wiedzą, aby lepiej wdrażać i udoskonalać strategie CSR – Klaudia Pieczka, menedżer zakupów ESG w Nowym Stylu

Nagroda przyznawana jest firmom, które w znaczący sposób przyczyniły się do osiągnięcia celów środowiskowych Taksonomii UE oraz Partnerom, którzy wykazują realne wsparcie dla grup wrażliwych – kobiet, osób niepełnosprawnych, angażują się w promowanie różnorodności, integracji i równości we własnych Organizacjach. Ponadto w obliczu kryzysu wojennego na Ukrainie zapytaliśmy naszych dostawców, w jaki sposób angażują się w pomoc potrzebującym.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki poszczególne ogniwa w łańcuchu dostaw wywierają na nasze produkty. Doceniamy wysiłek współpracujących z nami firm na rzecz minimalizacji ryzyka nie tylko biznesowego, ale i niefinansowego – i chcemy to nagradzać. Szczególnie bliski jest nam Konkurs dla Dostawców, będący zachętą do doskonalenia działań i podejmowania nowych, związanych z dalszym ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko i wzmacnianiem wpływu w społecznościach lokalnych. Wierzymy, że tylko wspólne działania pozwolą na wypełnienie zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wobec środowiska i przyszłych pokoleń –  Agnieszka Dźwigoń, specjalista ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w Nowym Stylu

Najlepsze prace prezentowały holistyczne, zrównoważone podejście, przemyślaną i wszechstronnie opracowaną strategię CSR dotyczącą pochodzenia, zawartości recyklingu i możliwości recyklingu produktu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, inspirujące inicjatywy na rzecz ludzi i kultury, doskonałą strategię firmy dotyczącą różnorodności i włączania, programy wspierające kobiety, innowacyjne działania promujące różnorodność w miejscu pracy.

Różnorodność i Inkluzja zyskują coraz większe znaczenie w świecie biznesu, stając się częścią strategii organizacji, która bierze na siebie odpowiedzialność za budowanie kultury organizacyjnej opartej na różnorodności, równości i włączającym środowisku pracy. Firmy biorące udział w naszym Konkursie realizują programy na rzecz kobiet, wielokulturowego modelu społecznego i integracji – Karolina Bolesta, starszy specjalista HR w Nowym Stylu.

Za wybitne innowacje i osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju Kapituła przyznała wyróżnienia i nagrody laureatom:

 1. miejsce – Hettich Marketing und Vertriebs
 2. miejsce – REHAU
 3. miejsce – Camira

Oraz przyznane wyróżnienia : tj.: Bachmann GmbH, Bock 1 GmbH, Donati Spa, Elis Textile Service Sp. z oo, FABRYKA 4X4 Sp. z oo Sp.komandytowa, GABRIEL A/S, Hydro Extrusion Hoogezand BV, Leggett & Platt Office Components International Srl, Spradling International GmbH.

Jesteśmy bardzo dumni, że zdobyliśmy nagrodę Nowy Styl Dostawcy Zrównoważonego Rozwoju 2023, ponieważ zrównoważony rozwój jest nam bardzo bliski. We wszystkim, co robimy, zawsze myślimy o jutrze i kolejnych pokoleniach. Dzięki naszym dzisiejszym działaniom chcemy zapewnić każdemu z nas jutro bogate w zasoby – skomentował dr Andreas Hettich, przewodniczący Rady Doradczej Grupy Hettich

Pod koniec września, w ramach kontynuacji Konkursu o Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju Dostawców Nowy Styl, zaprosiliśmy naszych Dostawców na webinarium SSA2023, którego celem było podzielenie się dobrymi praktykami CSR stosowanymi w Organizacjach Dostawców, a dotyczącymi tematyki drugiej edycji Konkursu SSA2023. W obecności ponad 40 osób: Specjalistów ds. CSR, kolegów z Nowego Stylu i spółek zależnych Nowego Stylu omawialiśmy i dzieliliśmy się pomysłami opisanymi w prezentacjach konkursowych. Dla wszystkich uczestników była to świetna szansa na wymianę pomysłów, inspirowanie innych, zdobywanie wiedzy i dzielenie się zrównoważonymi koncepcjami.

Uczestnicy przygotowali krótkie wystąpienia na następujące tematy:

 • Rewolucja recyklingowa Gabriela.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym według Rehau.
 • Recykling drewna przez firmę Egger.
 • Wszystkie rodzaje odpadów firmy Spradling.
 • Zamknięcie pętli przez Camirę.
 • Surowce odnawialne i surowce w produktach Bachmann.
 • Plany redukcji emisji CO2 w firmie Hettich.
 • SBTI i SDG w Elis.
 • Zrównoważone podejście do produktów: Legget&Platt.
 • Różnorodność, włączenie, przynależność i kobieta firmy Hydro.