Rankingi

Wpływ epidemii na branżę

1256917042

Wpływ epidemii na branżę

Połączenie potencjału portalu www.biznes.meble.pl z potrzebami miesięcznika „BIZNES meble.pl” umożliwiło redakcji przeprowadzenie w kwietniu ankiety wśród przedsiębiorców z branży.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Rzeczywistość, w której funkcjonują obecnie firmy, zobligowała redakcję miesięcznika „BIZNES meble.pl” do przeprowadzenia badania dotyczącego wpływu epidemii koronawirusa na branżę meblarską. Ankieta zamieszczona w kwietniu na portalu www.biznes.meble.pl była anonimowa, a jej tematyka oscylowała wokół oceny warunków działania przedsiębiorstw i prognoz biznesowych.

Wyniki badań dostępne są w najnowszym, majowym wydaniu miesięcznika „BIZNES meble.pl” i pozwalają wstępnie ocenić wpływ epidemii koronawirusa na działalność firm z branży meblarskiej. Szczegółowe opracowanie znajduje się w raporcie zatytułowanym „Branża w dobie koronawirusa”.

W badaniach wzięło udział 186 firm, wśród których 38,6% stanowili producenci i importerzy mebli, 35,5% producenci i importerzy komponentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli, po 6,5% stolarze i studia meblowe oraz sieci, sklepy i salony meblowe oraz 3,2% projektanci, architekci i dekoratorzy wnętrz. Co dziesiąta firma jako reprezentowany przez siebie segment branży podała „inne”. W gronie ankietowanych najwięcej było firm dużych, zatrudniających ponad 250 osób (32,3%). Firmy małe, o zatrudnieniu od 10 do 49 osób stanowiły 22,6%, firmy średnie, z zatrudnieniem od 50 do 249 osób – 19,3%, a mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 1 do 9 osób – 16,1%. Jednoosobową działalność gospodarczą zadeklarowało 9,7% ankietowanych.

Spadki, redukcje, kłopoty z surowcami

Zdecydowana większość uczestników badań spodziewa się w tym roku spadku przychodów. Przedsiębiorcy prognozowali też jakiego rzędu będą to spadki. Ponadto ponad połowa ankietowanych przewiduje, że ich firmy odnotują ujemne wyniki finansowe. Więcej niż 50% respondentów zakłada redukcję zatrudnienia jeszcze w tym roku. Z ankiety wynika również, że co trzecią firmę dotykają kłopoty z dostępnością surowców, ale prawie połowa nie ma z tym problemów. Ponad połowa firm rozważa zaprzestanie korzystania z usług outsourcingowych, a jedna czwarta – nie bierze tego pod uwagę.

Na pytanie: „czy w ostatnim czasie firma odnotowała wzrost problemów z terminowymi płatnościami od państwa kontrahentów?” twierdząco odpowiedziało aż 67,7% ankietowanych.

Zdecydowana większość ankietowanych negatywnie oceniła pakiet rozwiązań z tzw. Tarczy Antykryzysowej, przy czym w przypadku aż 77,9% była to ocena jednoznacznie negatywna, a w przypadku 9,7% – raczej negatywna. Raczej pozytywnie oceniło Tarczę Antykryzysową 12,9%. Negatywna również – choć już nie aż tak jednoznacznie – była ocena wprowadzonych w czasie epidemii restrykcji. Negatywnie i raczej negatywnie oceniło je 38,7% ankietowanych, a pozytywnie i raczej pozytywnie – 35,5%.

Powrót do normalnego funkcjonowania firmy nastąpi najwcześniej w czerwcu – takiego zdania było 35,6% ankietowanych. 22,6% przewiduje, że nastąpi to pod koniec br. Z kolei po 19,3% badanych wskazało jesień br. lub 2021 r.