Rankingi

Trwa konkurs „Fabryka Przyszłości”

Fabryka przyszłości - branża meblarska w Polsce- zdjęcie z produkcji

Trwa konkurs „Fabryka Przyszłości”

Konkurs „Fabryka Przyszłości” ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Organizatorem jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Do udziału w konkursie „Fabryka Przyszłości” zapraszamy przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie Polski działalność produkcyjną. Inicjatywa Fundacji promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję dzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Cele konkursu

  • Wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce; 
  • Inspirowanie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0; 
  • Wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest przyznanie:

  • Tytułu Fabryka Przyszłości lub
  • Wyróżnienia w siedmiu Kategoriach Konkursowych Fabryki Przyszłości.

Tytuły oraz Wyróżnienia przyznawane są indywidualnym zakładom produkcyjnym na okres trzech lat.

Nagrodzony Uczestnik będzie uprawniony do:

  • posługiwania się tytułem i logo konkursu wraz z informacją o przyznanej Nagrodzie we wszystkich swoich materiałach promocyjnych oraz w kampaniach reklamowych;
  • oznakowania nagrodzonego zakładu produkcyjnego;
  • promocji w raporcie specjalnym podsumowującym Konkurs Fabryka Przyszłości;
  • udziału w organizowanych wizytach studyjnych;
  • promocji podczas debat i konferencji organizowanych przez FPPP.

Kategorie konkursowe

Termin Fabryka Przyszłości należy do kluczowych pojęć dla Przemysłu 4.0 – łączy świat fizyczny i wirtualny zapewniając inteligentne wytwarzanie produktów odpowiadających na zmieniające się potrzeby rynkowe. Wykorzystywane są w niej nowoczesne rozwiązania cyfrowe umożliwiające wysoce elastyczną automatyzację produkcji, która pozwala indywidualizować produkty w ramach kosztów zbliżonych do produkcji seryjnej z zachowaniem dbałości o pracowników i zasoby środowiska naturalnego.

Tym samym Fabryki Przyszłości to fabryki bardziej konkurencyjne, innowacyjne, otwarte, o bardziej zrównoważonych procesach, zarówno poprzez wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i innowacji społecznych i środowiskowych.

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA).

Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika.

Termin składania Wniosków Aplikacyjnych mija 30 czerwca 2023 roku – prześlij zgłoszenie.