Rankingi

Stolarscy liderzy

102124868

Stolarscy liderzy

Gdzie w Polsce produkuje się najwięcej stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich? Dowiesz się z raportu przygotowanego przez Wydawnictwo meble.pl.

Raport „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” przygotowany został przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES.meble.pl”.

PUBLIKACJA JEST JUŻ W SPRZEDAŻY: www.biznes.meble.pl/sklep

Zapoznaj się z danymi udostępnionymi w raporcie i otwórz się na nowe branże!

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie: „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce”

Raport dostępny jest w dwóch wersjach, które można kupić na stronie wydawnictwa:

WERSJA PODSTAWOWA

Obejmuje e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, z licencją dla jednej firmy

WERSJA ROZSZERZONA

Obejmuje e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, z licencją dla jednej firmy + dane finansowe 350 ujętych w raporcie firm w pliku excel

Śląsk i Wielkopolska

Z 350 firm, których dane uwzględnione w zestawieniu, najwięcej, bo 48, ma siedzibę w województwie śląskim. Jednak pod względem produkcji liderem jest województwo wielkopolskie. Łączne przychody firm z Wielkopolski to 1,485 mld zł, co stanowi ponad 21% przychodów wszystkich firm z zestawienia.

Ranking liderów

W sześciu województwach największa firma generuje ponad połowę przychodów wszystkich podmiotów z tego województwa. Taka sytuacja ma miejsce w województwach opolskim (NM Polska sp. z o.o.), pomorskim (Dovista Polska sp. z o.o.), warmińsko-mazurskim (D.R.E. sp. z o.o.), małopolskim (Fakro PP sp. z o.o.), kujawsko-pomorskim (TLH Polska sp. z o.o.) i lubuskim (Sobex sp. z o.o.).

Co zawiera raport „Top 350: dla budownictwa”?

W raporcie „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” znalazły się wyniki finansowe za 2019 r. 350 firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W przypadku firm, których dane finansowe w momencie zamknięcia raportu nie były dostępne, zamieszczone zostały dane za 2018 r.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione podmioty, które nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne.

Jakie firmy znalazły się w raporcie?

Raport „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” prezentuje dane finansowe firm, których PKD 16.23.Zprodukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa obejmuje:

 • produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:
 • belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe,
 • prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem,
 • drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,
 • schody, poręcze i ogrodzenia,
 • listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane,
 • produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny,
 • produkcję przenośnych domów,
 • produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

Jakie dane publikujemy w raporcie?

Publikowane przez nas dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Chodzi o następujące dane:

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własn
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

Z kolei pozostałe opublikowane dane pochodzą z wyliczeń własnych redakcji. Są to:

  • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku

  • stopa zwrotu z aktywów ROA

  • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS

  • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE

  • wskaźnik ogólnego zadłużenia

  • wskaźnik płynności bieżącej