Rankingi

Status quo wśród producentów płyt

Najwięksi producenci płyt w Polsce to Kronopol, Kronospan Szczecinek i Kronospan Mielec.

Status quo wśród producentów płyt

Liderzy z ubiegłorocznego zestawienia producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna pozostali na swoich miejscach. Pierwszą trójkę tworzą więc firmy: Kronopol, Kronospan Szczecinek i Kronospan Mielec, których ostatnie, łączne przychody to ponad 4,61 mld zł.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Zestawienie największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Polsce otwiera Kronopol z przychodami netto w wysokości ok. 1,95 mld zł (spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,54%). Ta firma wygenerowała największe przychody i największy zysk netto.

Drugie miejsce przypadło firmie Kronospan Szczecinek, której przychody (ok. 1,63 mld zł) były wyższe od poprzednich o 7,57%. Jest to drugi, pod względem wielkości, procentowy wzrost przychodów w pierwszej dziesiątce zestawienia. Najwyższy wzrost przychodów – o 9,24% – odnotował Pfleiderer MDF, sklasyfikowany na miejscu 10. z danymi za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..

Na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec z przychodami sięgającymi 1,04 mld zł (wzrost o 1,83%). W przypadku Kronopolu i Kronospanu Szczecinek są to dane za okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.. Natomiast jeśli chodzi o Kronospan Mielec – za okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

Bez większych zmian u producentów płyt

Utrzymanie status quo przez producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna znajduje swoje potwierdzenie w raporcie „Gospodarka materiałowa 2014 r.” opublikowanym w br. przez Główny Urząd Statystyczny. Ze statystyk wynika, że krajowa gospodarka materiałowa w latach 2011-2014 charakteryzowała się:

 • zmiennym tempem zużycia materiałów,
 • utrzymaniem wysokiego udziału importowanych materiałów w zużyciu krajowym.

Generalnie popyt na materiały w 2014 r. był wyższy niż w roku ubiegłym, co w konsekwencji dało zwiększenie zużycia krajowego większości badanych materiałów – czytamy w publikacji. – Znaczny wzrost zużycia krajowego dotyczy wyrobów hutniczych (wyrobów walcowanych na gorąco o 20,0%, blach stalowych walcowanych na zimno o 14,0%, blach i taśm pokrywanych cynkiem o 11,7%), szkła typu „float” (o 15,7%), płyt pilśniowych (o 13,8%), miedzi (o 11,5%), włókien chemicznych (o 11,4%). Na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego utrzymało się zużycie wodorotlenku sodowego, masy celulozowej drzewnej, kwasu siarkowego, wełny, niektórych tworzyw sztucznych.

Zestawienie największych producentów płyt w Polsce powstało przy współpracy z firmą Info Veriti Polska. Uwzględniono w nim firmy, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 6 listopada br. przychodów.

Zamieszczone przez nas dane finansowe:

 • przychody netto
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał/fundusz własny
 • zysk/strata netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane.

Pozostałe dane:

 • procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku
 • wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej

pochodzą z wyliczeń własnych redakcji.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2015