Rankingi

Ranking producentów mebli – 3 edycje w 1 pakiecie

Ranking producentów mebli - Meblarski 1000 - trzy edycje w jednym pakiecie.

Ranking producentów mebli – 3 edycje w 1 pakiecie

Porównaj wyniki finansowe tysiąca firm przed pandemią i w trakcie jej trwania. „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” w specjalnym pakiecie złożonym z trzech edycji: 2020, 2021, 2022 to potrójna dawka informacji o branży meblarskiej.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Tegoroczna edycja tego wyjątkowego raportu Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika BIZNES.meble.pl, jest już trzecią i podobnie jak dwie poprzednie została przygotowana we współpracy z firmą Info Veriti Polska. „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” to jedyny na polskim rynku ranking producentów mebli zawierający precyzyjne dane, które obrazują sytuację rynkową 1.000 największych firm z branży meblarskiej. Po raz pierwszy raporty można zakupić w specjalnym pakiecie.

Co zawiera ranking producentów mebli?

„Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe 1.000 największych polskich firm (producentów mebli), które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. We wszystkich trzech zestawieniach uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania w momencie zamykania „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok ubiegły.

ZOBACZ TAKŻE: Ranking producentów mebli

W zestawieniach nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 31.03.Z Produkcja materaców
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Jakiego typu dane pojawiają się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.

Ranking producentów mebli to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia

Gdzie można kupić „Meblarski 1000”?

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” dostępny jest w dwóch wersjach. Obie można kupić na portalu BIZNES.meble.pl w zakładce Sklep.

Ranking producentów mebli – wersja podstawowa

E-wydanie z możliwością pobrania pliku PDF, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy.

Ranking producentów mebli – wersja rozszerzona

E-wydanie z możliwością pobrania pliku PDF, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku Excel.

Najnowszy ranking producentów mebli „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2022) powstał przy wsparciu firm: Allianz Trade, Amix, GTV, Häfele, IMS Helvetia, Interprint, Layman, Targi Meble Polska – Grupa MTP, Polska Korporacja Fotowoltaiczna, Schattdecor, Wersal.