Rankingi

Gdzie produkuje się najwięcej mebli?

1579367023

Gdzie produkuje się najwięcej mebli?

Na meblarskiej mapie Polski to województwo jest prawdziwym potentatem, bo to tu powstaje co trzeci produkowany w Polsce mebel.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

W gronie tysiąca firm, które uwzględnia przygotowany przez Wydawnictwo meble.pl raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”, aż 230, czyli 23% ma siedzibę właśnie w województwie wielkopolskim. Ich łączne przychody za 2019 r. to 13,017 mld zł, czyli 31,28% całkowitej produkcji wszystkich firm z zestawienia (41,368 mld zł).

Wielkopolska = meble

Producenci mebli z Wielkopolski to w znacznym stopniu firmy duże, zatrudniające ponad 250 osób. Aż 28 z nich miało w 2019 r. przychody powyżej 100 mln zł. W tym gronie są też prawdziwi potentaci – dwie największe firmy odnotowało przychody przekraczające 1 mld zł. Średnie przychody firmy z województwa wielkopolskiego to 56,596 mln zł.

Jeśli Wielkopolska, to oczywiście Kępno

Jeśli na meblarskiej mapie Polski województwo wielkopolskie jest potentatem, to Kępno stanowi prawdziwe zagłębie. Z grona firm, które znalazły się z rankingu „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” powiat kępiński jest siedzibą 47. Ich przychody za 2019 r. to 3,08 mld zł, czyli 7,44% przychodów wszystkich firm z zestawienia. Daje to 65,536 mln zł na firmę.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Co to jest „Meblarski 1000”?

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” prezentuje dane finansowe firm, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 31.03.Z Produkcja materaców
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Jakie dane zawiera „Meblarski 1000”?

Ranking zawiera dane finansowe firm pochodzące ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe.
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.