Rankingi

Dofinansowanie dla firm – konkursy PARP

Dofinansowania dla firm - aktualne konkursy PARP.

Dofinansowanie dla firm – konkursy PARP

Trwa nabór do kilkunastu konkursów, które stanowią dla przedsiębiorców szansę na zdobycie wsparcia finansowego w ramach Funduszy Europejskich. Z niektórych inicjatyw mogą skorzystać firmy z branży meblarskiej, ale w niektórych przypadkach muszą spieszyć się z aplikacją.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Na stronie internetowej PARP można znaleźć listę aktualnie dostępnych naborów dla zainteresowanych podmiotów. Wiele z nich przeznaczonych jest dla przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać innowacyjne projekty, badać nowe technologie czy poszerzać swoje umiejętności. Dostępne są m.in. konkursy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu. Należą do nich akceleratory tworzone przez inkubatory czy parki technologiczne. Innym przykładem jest oferta dla klastrów, chcących rozwijać ofertę usługową na rzecz zrzeszonych firm.

Ostatni moment na dofinansowanie dla firm

12 lipca 2023 roku to ostatni dzień na złożenie wniosku do konkursu na przygotowanie programów inkubacji dla startupów. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” to konkurs finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie w wysokości 10-25 mln zł mogą otrzymać projekty realizowane w partnerstwie prowadzonym przez animatorów Platform startowych. Chodzi tu o parki technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości.

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

PARP jest zaangażowana w realizację trzech krajowych programów wchodzących w skład nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, są to:

  1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
  2. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),
  3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W ramach tych programów jest obecnie dostępnych aż sześć konkursów. „Rozwój oferty klastrów dla firm” FENG ma na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizację działalności koordynatora klastra. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł. Wsparcie można przeznaczyć na rozwój infrastruktury badawczej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra, działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych oraz udział w targach, seminariach i konferencjach. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2023 roku.

Kolejnym dostępnym konkursem jest „Startup Booster Poland – Smart Up” FENG. Skupia się on na promowaniu polskich innowatorów na wczesnym etapie rozwoju oraz łączeniu rodzimych start-upów z zasobami dużych firm. W ramach tej inicjatywy można otrzymać 18 mln zł dofinansowania. Organizator zaznacza, że należy je przeznaczyć na pokrycie kosztów operacyjnych akceleratora, jak wynagrodzenia personelu projektu oraz granty udzielane start-upom. Nabór kończy się 22 sierpnia 2023 roku.

Dofinansowanie dla firm na wzornictwo

29 sierpnia 2023 roku to ostatni dzień na składanie wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” FEPW. Maksymalne dofinansowanie dla firm w tym naborze to 3 mln zł. Wsparcie należy przeznaczyć na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz wdrożenie jej w przedsiębiorstwie.

Natomiast 31 sierpnia 2023 roku jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń w naborze „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” FENG. To konkurs przeznaczony dla podmiotów tworzących innowacyjne rozwiązania i odpowiadających na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Trzeba również wspomnieć o „Konkursie na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)”. Ma on na celu popularyzację w polskiej gospodarce rozwiązań i produktów ukierunkowanych na osiągnięcie jak najlepszych efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Zgłoszenia są przyjmowanie w terminie od 22 czerwca do 27 lipca 2023 roku. Na autorów najciekawszych rozwiązań czekają nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia w wysokości 20 tys. zł.

ZOBACZ TAKŻE: Pula nagród to pół miliona: rusza konkurs PARP

Rozwój kompetencji z POWERem

Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) to jeden z programów wdrażanych przez PARP, który zapewnia kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i rozwój kompetencji. W ramach POWER jest obecnie dostępnych siedem konkursów. „Nowy start”, w którym wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2023 roku, umożliwia wsparcie przedsiębiorców, którzy pomimo wcześniejszych niepowodzeń ponownie rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei w „Akademii Menadżera MŚP” o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa planujące podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania firmą. Aplikacje można składać w tym przypadku do 30 lipca 2023 roku.

„Kompetencje dla sektorów” to konkurs skupiony na dofinansowaniu MŚP w obszarze szkoleń i doradztwa. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2023 roku. Do tego samego terminu można również składać aplikacje w konkursach „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, „Sukcesja w firmach rodzinnych”, „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” oraz „Dostępność szansą na rozwój”. Celem pierwszego z nich jest wzrost aktywności przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych, a drugiego – wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia. „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” to natomiast wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. „Dostępność szansą na rozwój” to inicjatywa mająca na celu aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Erasmus dla przedsiębiorców

PARP jest również jednym z punktów kontaktowych w konkursach „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global”. W ramach programów Agencja pomaga w łączeniu młodych polskich przedsiębiorców z doświadczonymi firmami z innych krajów w celu współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami. Zakwalifikowanie do konkursu jest równoznaczne z comiesięcznym wsparciem finansowym przez okres kooperacji. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 3 miesiące w pierwszym programie ze wsparciem 3 tys. euro oraz 6 miesięcy oraz 6,6 tys. euro w przypadku programu Erasmus Global.