Rankingi

Bez zmian wśród producentów płyt

Pfleiderer Grajewo - nowa linia do lakierowania.

Bez zmian wśród producentów płyt

Czołówka tegorocznego zestawienia producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z) jest identyczna, jak przed rokiem – w czołowej trójce znalazły się te same firmy: Swiss Krono (dawniej: Kronopol), Kronospan Szczecinek oraz Kronospan Mielec, których łączne przychody to blisko 4,75 mld zł (dane obejmują okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.).

Zestawienie największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Polsce otwiera Swiss Krono (dawniej: Kronopol) z przychodami netto w wysokości ok. 1,93 mld zł (spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,27%). Drugie miejsce przypadło firmie Kronospan Szczecinek, której przychody (ok. 1,79 mld zł) były wyższe od poprzednich o 9,95%. Warto jednak zaznaczyć, że wśród firm z pierwszej dziesiątki zestawienia był to – po firmach Paged-Sklejka i Kronospan Polska trzeci pod względem wielkości, procentowy wzrost przychodów. Na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec z przychodami sięgającymi 1,04 mld zł (spadek o 7,57%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (ponad 208,53 mln zł).

W gronie 50 największych firm zdecydowana większość, bo 41 zanotowało w ubiegłym roku zysk netto, a 9 – stratę. Największy zysk netto zanotowały w ubiegłym roku: wspomniany już Kronospan Mielec (208,53 mln zł), Swiss Krono (189,95 mln zł), Kronospan Polska (126,54 mln zł), Pfleiderer Group (69,11 mln zł) i Homanit Polska (53,16 mln zł).

Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 9,42 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 9,05 mld zł, co oznacza wzrost o 4,11%). Środki trwałe wynosiły łącznie 2,64 mld zł, aktywa obrotowe – 3,29 mld zł, zapasy – 970,82 mln zł), środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 644,49 mln zł, aktywa razem – 10,38 mld zł, kapitał własny – 6,44 mld zł, zysk netto – 810,88 mln zł, zobowiązania długoterminowe – 1,14 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 2,55 mld zł.

W zestawieniu największych producentów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 10 listopada br. przychodów.

Zamieszczone przez nas dane finansowe (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/fundusz własny, zysk/strata netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku, wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń własnych redakcji.

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2016