Produkty

Gwarantowane oszczędności na krojowni

1612947555

Gwarantowane oszczędności na krojowni

Tworzona przez firmę Allcomp Polska technologia dedykowana do cięcia owaty i tkanin obiciowych pozwala na ekonomiczną produkcję i gwarantuje oszczędności.

Na to, jak technologia wspiera aspekt ekonomiczny zwraca uwagę Andrzej Zając, właściciel Allcomp Polska: Przed producentami mebli tapicerowanych ciągle stawiane są wysokie wymagania dotyczące dostarczania produktów terminowo, w dobrej jakości i cenie. Chcąc sprostać tym potrzebom rynkowym optymalizują procesy produkcyjne i redukują ich koszty. Inwestując w technologie do cięcia surowców uzyskują korzyści i zyski w tych dwóch aspektach. Realne efekty jakie osiągają w obszarze krojowni to skrócenie czasu rozkroju nawet do 60%, a 5-12% dodatkowych oszczędności na materiale. Te wyniki przekładają się automatycznie na przyspieszenie wytworzenia finalnego produktu i efektywniejsze zagospodarowanie zasobów. Jak zaznacza, dodatkowym efektem jest poukładana praca, szybki i łatwy dostęp do danych, co znacząco usprawnia zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, tymi planowanymi i dodatkowymi.

Bardzo dużym zainteresowaniem, w branży meblarskiej, cieszy się autorska technologia PRIME.OWATA. Rozwiązanie dedykowane jest do cięcia owaty i tkanin obiciowych. Realizuje cięcie wysokich nakładów owaty o różnej gramaturze 80-600 gr/m2. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają rozkrój nakładu, przed kompresją, o wysokości ponad 40cm. Algorytmy zastosowane w systemie sterowania umożliwiają cięcie tkanin z odstępem pomiędzy elementami równym ZERO, co przynosi efektywniejsze wykorzystanie surowca, a mniejszą ilość odpadów. Wszystko to przynosi bardzo szybkie zwroty kosztów surowca i czasu na krojowni i przekłada się na jakość i wydajność procesów produkcyjnych. 

Własna platforma informatyczna umożliwia rozbudowę i rozwój urządzeń w kierunku ciągle zmieniających się trendów i potrzeb rynkowych. Sterowanie maszyn pozwala na dowolną konfigurowalność i integrację z innymi systemami. Umożliwia zarządzanie danymi pomiędzy różnymi systemami. W aspekcie zarządzania ułatwia monitorowanie pracy maszyny w czasie rzeczywistym i  predykcję zagrożeń.  Rodzina technologii Prime jest odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0. Oprócz tego, nasza platforma informatyczna rozwiązuje w dużym stopniu problem niewystarczających kompetencji w cięciu i lagowaniu tkanin. Dobrane, optymalne parametry do rozkroju poszczególnych surowców przechowywane są w bazie, do ponownego zastosowania,  co zwiększa bezpieczeństwo, stabilność, jakość i powtarzalność produkcji – dodaje Andrzej Zając.

Allcomp Polska Sp. z o.o. | www.allcomp.pl