Produkty

Efektywne odpylanie

Silos firmy Nestro na trociny i pył drzewny, do którego materiał jest automatycznie transportowany, a następnie bezobsługowo podawany do kotła.

Efektywne odpylanie

Ekoinnowacje to obowiązkowy kierunek rozwoju przemysłu meblarskiego. Jednym z priorytetów firm oferujących instalacje odpylające jest wspieranie działań na rzecz środowiska, m.in. odpylanie pyłów i trocin.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Radosław Gliński, dyrektor/prokurent w firmie Nestro, nie ma wątpliwości, że polscy producenci, którzy chcą konkurować lub już konkurują na rynku europejskim, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obniżania kosztów działalności należy dokonywać realizując inwestycje związane z ochroną środowiska. W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej przedstawiciele branży meblarskiej poszukują rozwiązań, m.in. odpylanie pyłów i trocin, coraz częściej.

W opinii Radosława Glińskiego, pozytywnym aspektem działań ekologicznych w przedsiębiorstwach z branży meblarskiej oraz świadczących usługi stolarskie jest wdrażanie zasad zrównoważonego ekorozwoju poprzez np.: zastosowanie filtrów odpylających.

Wpływa to pozytywnie nie tylko na środowisko, poprawia również wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, przynosi znaczne oszczędności energii i uproszczenie procesów produkcyjnych – przekonuje Radosław Gliński. W realizację strategii proekologicznej w branży meblarskiej doskonale wpisują się inwestycje w szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczne oszczędności energii i ciepła. Systemy odpylania z zasady charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, głównie poprzez zainstalowane wentylatory odciągowe o mocach rzędu 22-45 kW i sprawnościach na poziomie 60 %. Dotychczas szeroko stosowane wentylatory transportowe wraz z filtrami nadciśnieniowymi coraz częściej zastępują kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe wraz z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi o znacznie lepszych sprawnościach dochodzących do 87 %. To przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz  zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych wentylatorów.

Po co odpylanie?

Jak mówi Radosław Gliński, coraz częściej inwestycje w systemy odpylania dotyczą również znacznej poprawy efektywności wielu  procesów produkcyjnych, ich zautomatyzowaniu poprzez wyeliminowanie ręcznej obsługi filtrów, silosów czy kotłowni. Liczę na to, że również w mniejszych zakładach te korzyści zostaną dostrzeżone i zaczną one wdrażać strategie proekologiczne na własnych podwórkach – konkluduje Radosław Gliński.

Marcin Sieniek, kierownik Działu Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych w Grupie Wolff, podkreśla rolę komunikacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą podczas projektowania i budowy instalacji odpylających. Ustalenie założeń, celów oraz priorytetów we wstępnej fazie projektu umożliwia realizację zadania zgodnie z oczekiwaniami klienta i obowiązującymi przepisami.

W naszym przypadku brak informacji wejściowych, które są konieczne do zaprojektowania, a następnie budowy instalacji odpylania nie stanowi bariery nie do pokonania – informuje Marcin Sieniek. Na przestrzeni ostatnich lat wypracowaliśmy mechanizmy „odzysku” tych danych. Przykładowo, dokumentacje instalacji przemysłowych, które przepracowały kilka lub kilkanaście lat, najczęściej są niekompletne lub nieaktualne. W takich sytuacjach jesteśmy w stanie przeprowadzić ich inwentaryzację. W przypadku instalacji odpylania, w których m.in. się specjalizuję, dodatkowo możemy określić stopień zapylenia danej przestrzeni, co jest kluczowe dla właściwego zaprojektowania i wykonania instalacji oczyszczającej powietrze.

Jak przekonuje Marcin Sieniek, konieczna jest identyfikacja źródeł powstawania zapylenia. Można oprzeć się na informacjach przekazanych przez inwestora, osobiście preferuję jednak wizję lokalną – mówi Marcin Sieniek. Wizyta na terenie zakładu pozwala poznać jego specyfikę oraz dostrzec wiele detali, które w późniejszym czasie mogą mieć kluczowe znaczenie dla projektu. Zdarza się, że podczas takiej wizyty tworzone są nowe, lepsze koncepcje instalacji, które mogą być zrealizowane szybciej i taniej, niż przewidywał to inwestor.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2017