Produkty

Ogromne oszczędności w optymalizacji rozkroju – ARDIS

ARDIS - reklama programu do optymalizacji rozkroju, pięciu mężczyzn patrzących w monitor komputera - miesięcznik i portal informacyjny branży meblarskiej biznes.meble.pl

Ogromne oszczędności w optymalizacji rozkroju – ARDIS

W czasie nieustających podwyżek cen coraz powszechniejsze stało się poszukiwanie oszczędności. Te oszczędności możemy wygenerować optymalizując działanie firmy i maksymalizować jej możliwości. Takiej drogi szukała firma Mebelux z Ostródy, która postanowiła pochylić się nad wydajniejszym cięciem płyty i pracą z projektami 3D mebli. Po konsultacjach z firmą TopSolution postanowili z wymiernym skutkiem zaktualizować posiadane oprogramowanie TopSolid Wood oraz ARDIS.

Firma Mebelux na rynku meblarskim obecna jest od 23 lat i zajmuje się produkcją wysokiej jakości mebli biurowych, systemowych i ekskluzywnych mebli gabinetowych. Produkcja mebli przygotowywana jest przez dział konstruktorów i technologów, za pomocą nowoczesnych narzędzi i wykonywana na liniach produkcyjnych sterowanych numerycznie.

W ostatnim czasie Mebelux analizował swoją produkcję, wspierając się zewnętrznym audytem prowadzonym przez Pana mgr inż. Piotra Domańskiego. W efekcie prowadzonych analiz zauważono, że jest pole do zwiększenia wydajności pilarki oraz okleiniarki wąskich płaszczyzn. Można to było uzyskać poprzez szereg automatyzacji po stronie oprogramowania.

Firma TopSolution dokonała aktualizacji oprogramowania TopSolid Wood do projektowania 3D oraz ARDIS do najnowszej wersji. Wprowadzone poprawki oraz ulepszenia w programach, w połączniu z merytoryczną wiedzą i doświadczeniem pozwoliły podnieść efektywność czasu rozkroju o około 50% i wydajności płyty o około 9%. Wchodząc w szczegóły przed aktualizacją i optymalizacją procesów generowane były 167 plany po 86. Przełożyło się to na skrócenie czasu wykonania planów ze 1670 minut do 860 minut.

Tym samym można wysnuć również wniosek, że aktualizacja oprogramowania znajdującego się w firmie do najnowszej wersji, to nie tylko „niepotrzebny i nic niewnoszący koszt”. Deweloperzy oprogramowania ARDIS i TopSolid Wood każdego roku pracują nie tylko nad dodawaniem nowych funkcji, ale także nad optymalizacją i dopracowywaniu algorytmów. Aktualizacja oprogramowania może więc wiązać się w dłuższej perspektywie ze znaczącym skróceniem wykonywania projektów, a co za tym idzie oszczędnościami.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu TopSolid Wood oraz ARDIS – tsintegracje.com

ZOBACZ TAKŻE: Industry 4.0 – od sprzedaży do produkcji