Newsroom

Zmiany w handlu meblami z Turcją

Turcja, import mebli z Turcji, eksport mebli do Turcji

Zmiany w handlu meblami z Turcją

O ile wzrósł import mebli z Turcji? Jak kształtował się eksport w latach 2011-2020? B+R Studio przygotowało analizę rynku tureckiego na podstawie danych Eurostatu.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

B+R Studio: Analizy rynku meblarskiego przeanalizowało zmiany jeśli chodzi o import i eksport mebli z Turcji w ostatniej dekadzie.

Na przestrzeni 10 lat import mebli z Turcji systematycznie rósł za wyjątkiem 2020 roku. W 2011 roku wartość importu mebli z tego kraju wynosiła zaledwie 3,2 mln euro, natomiast w 2020 roku było to 23,8 mln euro. Oznacza to, że import tureckich mebli do Polski wzrósł 8-krotnie. Warto odnotować również, że do 2017 roku import mebli z Turcji był mniejszy od eksportu, co zmieniło się począwszy od 2018 roku – czytamy w opracowaniu przygotowanym przez B+R Studio.

Kondycja eksportu polskich mebli do Turcji w minionym dziesięcioleciu wyglądała nieco inaczej. Jak podaje B+R Studio, w latach 2011-2015 wartość eksportu wahała się przedziale 20-23 mln euro, w 2016 osiągnęła największą wartość 28,2 mln euro i od tego czasu spadała do wartości poniżej 20 mln w latach 2018-2020.

W podsumowaniu studio analiz zaznacza, że mimo iż wielkość importu mebli z Turcji do Polski nadal nie jest znacząca, to 8-krotny wzrost nie pozwala traktować tej wartości z obojętnością. Co, jak podkreśla B+R Studio, zostało zauważone przez obie strony, czego efektem będzie wydarzenie „Tureckie Tkaniny Tapicerskie” skierowane do polskiego przemysłu meblarskiego. Zostanie ono przeprowadzone online w dniach 15-18 czerwca. Szczegółowych informacji udziela Tomasz Wiktorski, B+R Studio.