Newsroom

Włoskie maszyny do obróbki drewna na plusie

technologie do obróbki drewna

Włoskie maszyny do obróbki drewna na plusie

Rynek technologii do obróbki drewna we Włoszech wykazywał w IV kwartale 2021 roku spore ożywienie. Czy ta tendencja się utrzyma?

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Rok 2021 pokazał, że kryzys pandemiczny zadziałał również jako silny motor napędowy dla produkcji w wielu branżach. Jedną z nich jest z pewnością sektor maszyn, urządzeń i narzędzi do drewna i materiałów drewnopochodnych, który doświadczył stymulującego czasu, ze wzrostem zamówień, który trudno było sobie wyobrazić.

Miesiące od października do grudnia 2021 roku były znacznie spokojniejsze niż poprzednie kwartały, ale i tak znakomite: zamówienia wzrosły o 41% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, co wynikało z ogromnego 60% wzrostu na rynku krajowym i 38,6% wzrostu na arenie międzynarodowej. Drugą stroną medalu jest produkcja, na którą wpływ mają problemy z zaopatrzeniem, wzrost cen oraz opóźnienia w dostawach surowców i komponentów. Wszystkie te wyzwania pozostaną z meblarzami jeszcze przynajmniej w pierwszej części 2022 roku.

Kwartalne badanie przeprowadzone przez Biuro Studiów Acimall (stowarzyszenie włoskich producentów technologii do obróbki drewna) na statystycznej próbie przedsiębiorstw wskazuje, że portfel zamówień jest zapełniony na ponad pół roku, co jest trendem nienotowanym od dłuższego czasu.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Dane z ostatniego kwartału 2021 roku dają jasny obraz całego roku. Według biura Acimall napływ zamówień w okresie 12 miesięcy wzrósł o 72% w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to wpływ pandemii był bardziej niszczący. Ta dynamika wzrostu jest mimo wszystko znacząca, również jeśli porówna się ją z zamówieniami zebranymi w 2019 roku (plus 44,1%). Jeśli porównamy dane kwartał do kwartału – tj. październik-grudzień 2021 roku w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku – zamówienia wzrosły o 46,1%, co doskonale odpowiada wynikowi odnotowanemu w 2021 roku w ujęciu całościowym.

Więcej niż pozytywne wyniki przyniosło badanie jakościowe. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych, którzy wskazali na pozytywny (57% próby) lub stacjonarny (43%) trend produkcji. Jak widać, nie padły żadne negatywne odpowiedzi. Ta sama tendencja dotyczy zatrudnienia, które wzrasta według 57% próby i jest stabilne dla 43%. Dostępne zapasy są stabilne według 48% ankietowanych, rosną dla 24% i maleją dla 28%.

Patrząc w przyszłość, badanie prognoz wskazuje na silną skłonność do stabilizacji na rynkach zagranicznych (76$ y), a 24 % oczekuje dalszego wzrostu w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Rynek krajowy pozostanie na obecnym poziomie według 66% ankietowanych, będzie się rozwijał według 29% będzie wykazywał oznaki zmniejszenia.