Newsroom

Westwing ze wzrostem i ostrożnymi prognozami

Firma Westwing to lider e-commerce Beautiful Living

Westwing ze wzrostem i ostrożnymi prognozami

Firma Westwing zakończyła rok 2023 kontynuacją wzrostu w czwartym kwartale. Prognozy dotyczące wyników finansowych pozostają ostrożne.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

W ostatnim kwartale 2023 r. obroty europejskiego lidera w branży e-commerce Beautiful Living w dalszym ciągu rosły (GMV o 4%, przychody o 2%). Pomimo trudnych warunków rynkowych wyniki za rok 2023 uległy poprawie: do 481 mln euro GMV i 429 mln euro przychodów. W roku finansowym 2023 firma Westwing osiągnęła skorygowaną EBITDA w wysokości 18 mln euro.

Poprawa rentowności i kapitału obrotowego netto zaowocowała wolnymi przepływami pieniężnymi w wysokości 30 mln euro (rok budżetowy 2023). Dodatnią skorygowaną EBITDA wspomógł wzrost udziału wysokomarżowej spółki Westwing Collection, która wzrosła o 6 punktów procentowych rok do roku, do 47% GMV Grupy w roku finansowym 2023.

Firma Westwing, czyli transformacja i skalowanie

Westwing dobrze rozpoczął rok 2024, już od stycznia odnotowując wzrost GMV o 6%. Ze względu na utrzymujące się trudne otoczenie rynkowe, a także ryzyko finansowe we Włoszech i Hiszpanii, prognozy przychodów na 2024 r. są nadal ostrożne.

Ponadto w roku 2024 Zarząd skupi się na transformacji w kierunku mniej złożonej, skalowalnej platformy.

Transformacja ta obejmie m.in. konsolidację lokalnych centrów logistycznych we Włoszech, Polsce i Hiszpanii w europejskie centrum logistyczne Westwing w Polsce. Zakłada ona również restrukturyzację dzisiejszych funkcji korporacyjnych we Włoszech i Hiszpanii. Zmiana asortymentu produktów prawdopodobnie doprowadzi do tymczasowej utraty przychodów w tych krajach. Oprócz transformacji Spółka będzie w dalszym ciągu koncentrować się na pozycjonowaniu marki premium we wszystkich kanałach. Firma Westwing chce inwestować w markę i doświadczenia klientów. Na początku marca 2024 r. w Stuttgarcie Westwing otworzył swoją drugą fizyczną powierzchnię handlową. Ponadto Spółka zamierza rozszerzyć swój zasięg geograficzny w Europie, planując uruchomienie sprzedaży w Portugalii jeszcze w 2024 r.

Prognozy na rok budżetowy 2024 są następujące:

 • przychody od 415 mln EUR do 445 mln EUR (wzrost od -3% do +4% rok do roku),
 • dodatnia skorygowana EBITDA od 14 do 24 mln EUR (+3% do +5% skorygowanej marży EBITDA).

Z przyjemnością informujemy, iż rok 2023 oznacza zwrot dla Westwing. Udało nam się udowodnić, że nasz model komercyjny osiągnął rentowny wzrost w drugiej połowie roku pomimo trudnych warunków rynkowych – podkreśla dr Andreas Hoerning, dyrektor generalny Westwing.

Jestem niezwykle dumny z zespołu za naszą odporność, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie w ciągu ostatniego roku. Jesteśmy na dobrej drodze, aby stać się wiodącym w Europie kompleksowym miejscem docelowym premium w zakresie Home & Living. Jestem naprawdę podekscytowany ogromnymi możliwościami, jakie otwierają się przed nami – mówi dr Andreas Hoerning.

Ponadto firma Westwing w dalszym ciągu zwiększała liczbę aktywnych klientów. Odnotowała przyrost drugi kwartał z rzędu, w ujęciu kwartał do kwartału, do 1,3 miliona. Powrót do wzrostu w 2023 roku, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, oznaczał zwrot w biznesie i potwierdził słuszność założeń modelu komercyjnego platformy.

ZOBACZ TAKŻE: Relaunch marki Westwing

Co warto wiedzieć o firmie Westwing?

Firma Westwing to europejski numer 1 w handlu elektronicznym Beautiful Living. Spółka może się szczycić przychodami na poziomie 429 mln euro w 2023 roku w 11 krajach. To kompleksowe miejsce premium dla miłośników designu oferuje doświadczenia związane z marką, dzięki wyselekcjonowanemu asortymentowi kolekcji Westwing i najlepszym markom projektowym. Zintegrowana platforma łączy Shop, Club Sales, sklepy offline, usługi B2B i Westwing Studio. Zespół składa się z 1.700 profesjonalistów pracujących razem nad wspólnym celem. Jest nim przede wszystkim „zachęcanie ludzi do tworzenia domów, które uwalniają pełnię piękna życia”. Założona w 2011 r. spółka Westwing ma siedzibę w Monachium, a w październiku 2018 r. weszła na giełdę we Frankfurcie.

Firma zastrzega, że niektóre sformułowania zawarte w wydanym przez nią komunikacie mogą stanowić stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Opierają się one na założeniach, które w momencie ich sporządzania uważa się za rozsądne. Jednak są one obarczone znaczącym ryzykiem i niepewnością. Nie należy polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako na przewidywaniach przyszłych wydarzeń, a Spółka nie ma obowiązku aktualizowania ani poprawiania tych stwierdzeń. Rzeczywiste wyniki Spółki mogą istotnie się różnić od wszelkich stwierdzeń wybiegających w przyszłość ze względu na szereg czynników. Chodzi między innymi o:

 • ryzyko wynikające z rozwoju sytuacji makroekonomicznej,
 • oszustwa zewnętrzne,
 • nieefektywne procesy w centrach realizacji zamówień,
 • niedokładne prognozy dotyczące personelu i wydajności dla centrów logistycznych,
 • materiały/warunki w produkcji niebezpieczne w odniesieniu do marek własnych,
 • brak możliwości innowacyjnych,
 • niewystarczające bezpieczeństwo danych,
 • brak wiedzy rynkowej,
 • ryzyko strajku,
 • zmiany poziomów konkurencji.