Newsroom

Trwają dodatkowe konsultacje w ramach rewizji standardu FSC

FSC konsultacje.

Trwają dodatkowe konsultacje w ramach rewizji standardu FSC

8 stycznia 2023 r. zakończą się dodatkowe, ukierunkowane konsultacje wybranych elementów projektu Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski (projekt nr 3).

Krajowi Reprezentanci FSC International zapraszają do udziału w dodatkowych konsultacjach, którym podlegają wybrane wskaźniki z Projektu nr 3 standardu:

  • 2.4.2.1., 2.4.2.2. z zasady 2 (Prawa pracowników i warunki zatrudnienia);
  • 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.7., 6.5.2., 6.5.4., 6.5.5., 6.7.1. z zasady 6 (Wartości przyrodnicze i wpływ na środowisko);
  • 10.5.3., 10.11.3. z zasady 10 (Wdrażanie działań gospodarczych).

Wybrane wskaźniki w poprzednich konsultacjach otrzymały najwięcej skrajnie odmiennych uwag, a uwzględnienie skali, intensywności i ryzyka w treści wskaźników stanowić może spore wyzwanie. Dla konsultowanych wskaźników Techniczna Grupa Robocza wraz z FSC przygotowała pytania pomocnicze. Po zapoznaniu się z nadesłanymi odpowiedziami Techniczna Grupa Robocza przygotuje ostateczną propozycję standardu do akceptacji przez Komitet ds. Polityk i Standardów FSC.

Rewizja Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce

W 2018 r. rozpoczął się proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (dalej: Krajowy Standard). Na początku 2019 r. szerokim konsultacjom publicznym (Link do aktualności) poddany został projekt nr 1 Krajowego Standardu. W okresie 01.07 – 01.09.2021 konsultacjom publicznym FSC poddało drugi projekt Standardu Krajowego. W lutym 2022 r., z uwagi na brak porozumienia w Grupie Opracowującej Standard (dalej: Grupa SDG) co do finalnego projektu Krajowego Standardu i brak przedstawienia przez Grupę SDG planu finalizacji standardu, FSC International podjęło decyzję o jej rozwiązaniu i ukończeniu standardu w oparciu o alternatywne procedury rewizji standardu.

Dla przypomnienia, ciągle obowiązuje standard z 2013 r.: FSC-STD-POL-01-02-2013 PL, w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce.

FSC zaprasza na dodatkowe, ukierunkowane konsultacje

Udział w konsultacjach jest możliwy wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu za pomocą formularza. Po jego wypełnieniu na wskazany adres email wysłany zostanie link do formularza konsultacyjnego. Oprócz zgłoszonych osób FSC zaprosi do udziału w konsultacjach zidentyfikowanych, kluczowych interesariuszy w procesie opracowania Projektu Standardu.

Do zgłaszania udziału w konsultacjach Krajowi Reprezentanci FSC International zapraszają wszystkie zainteresowane osoby i podmioty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszelkich informacji na temat dodatkowych konsultacji oraz procesu rewizji Standardu udziela dr inż. Marek Rzońca Koordynator prac Technicznej Grupy Roboczej, Koordynator FSC w Polsce ds. Leśnictwa (e-mail: m.rzonca@fsc.org, tel. +48 731 562 367)