Newsroom

STWD – projekt unijny zakończony

Bydgoski producent mebli drewnianych, firma STWD Roman Bilecki.

STWD – projekt unijny zakończony

Bydgoski producent mebli drewnianych, firma STWD Roman Bilecki, zakończyła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Projekt polegający na wdrożeniu własnej, autorskiej technologii wytwarzania mebli z litego drewna, pozwoli na masową produkcję mebli kastomizowanych wg indywidualnych potrzeb Klienta. Wdrożona technologia obejmuje swym zakresem kluczowe obszary budowania łańcucha wartości produktu, takie jak: marketing, obsługa Klienta, przygotowanie produkcji oraz proces technologiczny.

Projekt swoimi założeniami wpisuje się w ewolucję systemów produkcyjnych i sposobu zaspokajania oczekiwań współczesnego konsumenta. Wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem ogólnego dobrobytu zmniejsza się atrakcyjność produktów standardowych nawet w oczach masowych klientów. Badania rynkowe potwierdzają występowanie zjawiska spadku atrakcyjności określonego produktu, gdy posiada go coraz więcej klientów. Powoduje to, że coraz więcej klientów oczekuje produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, po atrakcyjnych cenach porównywalnych z produktami standardowymi.

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmowało budowę nowoczesnej i zautomatyzowanej hali maszyn, inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co umożliwiło wdrożenie nowej technologii oraz doprowadziło do zasadniczej i całościowej zmiany istniejącego procesu produkcyjnego. Do prezentacji oraz sprzedaży produktów wykorzystano wielojęzyczny, będący własnością beneficjenta, sklep internetowy The Beds, działający po domeną www.beds.pl.

Wydatki kwalifikowane projektu w ramach wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki ze środków regionu, wyniosły 4.712.500,00 zł, z czego 55% zostało dofinansowane Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.