Newsroom

Spadki sprzedaży, wzrosty w e-commerce

Sprzedaż detaliczna w Polsce w cenach stałych w kwietniu br. spadła o 22,9% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 12,3% - podał GUS.

Spadki sprzedaży, wzrosty w e-commerce

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu br. spadła o 22,9% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 12,3% – podał GUS.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Według danych GUS w kwietniu br. sprzedaż przemysłu była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ub.r., kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., kiedy notowano wzrost o 6,8%.

Natomiast sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2020 r. była niższa niż przed rokiem o 22,9% (wobec wzrostu o 11,9% w kwietniu ub.r.). W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 12,3%. W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,8% (wobec wzrostu o 6,5% w ub.r.)

Sprzedaż mebli, sprzętów AGD i RTV według GUS spadła w ujęciu rocznym o 16,9%

W związku z ograniczeniem handlu w sklepach stacjonarnych, w kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano znaczny wzrost sprzedaży detalicznej przez Internet (o 27,7%). Udział tej sprzedaży (w cenach bieżących) wzrósł z 8,1% w marcu br. do 11,9% w kwietniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (z 24,5% do 28,6%).

W uzupełnieniu do standardowej miesięcznej sprawozdawczości, respondenci wykazujący w kwietniu br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego znaczące spadki lub wzrosty wybranych kategorii badanych zmiennych, poproszeni zostali przez GUS o dobrowolne przekazanie dodatkowej informacji na temat przyczyn tych zmian, w tym przyczyn związanych z COVID-19. Jako uzasadnienia spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z COVID-19 (przede wszystkim w produkcji wyrobów z metali, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz w produkcji mebli). Innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników „na postojowym” (głównie w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz w produkcji mebli).