Newsroom

Produkcja mebli spada, zbliża się spowolnienie

produkcja mebli spada we wrześniu 2022

Produkcja mebli spada, zbliża się spowolnienie

Najnowsze dane rynkowe pokazują, że sektor przemysłowy notuje wzrosty. U jednych wywołało to zaskoczenie, innych utwierdziło w przekonaniu, że poprawa sytuacji jest krótkotrwała. Na horyzoncie coraz wyraźniej widać recesję. We wrześniu produkcja mebli zmalała o 7,5% r/r.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Krajowy Rejestr Długów zauważa, że w obecnej sytuacji polski przemysł radzi sobie zakasująco dobrze. Zaległości firm z tego sektora wynoszą 939 mln zł – o 311 mln zł mniej niż w październiku 2021 r. Według ekspertów KRD niepokojące jest jednak to, że ostatnie dwa miesiące przyniosły ponowny, choć na razie niewielki, wzrost kwoty nieuregulowanych zobowiązań i liczby dłużników. Potwierdzają to przewidywania części analityków, iż na długotrwałą poprawę sytuacji nie ma co liczyć. Widmo recesji jest coraz bardziej wyraźne i z pewnością nie ominie producentów mebli.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2022 roku wzrosła o 9,8% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Również w porównaniu z sierpniem 2022 roku progres wyniósł 9,8%.

Kołem zamachowym przemysłu było przetwórstwo, gdzie produkcja wzrosła o 11% w stosunku do września 2021 r. Z kolei produkcja energii oraz gazu, ciepła i ciepłej wody we wrześniu zmalała o 3,7% rok do roku. Dane GUS pokazują, że najszybciej rośnie sprzedaż w branżach nastawionych na eksport. Produkcja samochodów i naczep podskoczyła o 46,5% rok do roku, maszyn i urządzeń o 26,1%, pozostałego sprzętu transportowego o 19,2%, a urządzeń elektrycznych o 17,9%. Maleje jednak m.in. produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,7% i mebli – o 7,5% – czytamy w analizie przygotowanej przez KRD.

Długotrwała zapaść czy chwilowe problemy?

Eksperci KRD są zdania, że sytuacja finansowa firm przemysłowych uległa polepszeniu. Najnowsze dane KRD wskazują na spadek zadłużenia. Wynosi ono 939 mln zł wobec 1,25 mld zł w październiku ub.r. Skurczyło się też grono przedsiębiorstw, które nie płacą kontrahentom z 25,4 tys. dwanaście miesięcy temu do 23,6 tys. obecnie. Średnie zadłużenie spadło do 39,8 tys. zł, a jeszcze rok temu sięgało 49 tys. zł.

Do tej pory największą przeszkodą w płynnej działalności firm przemysłowych były skutki pandemii, głównie zaburzenia w łańcuchach dostaw. Ta bariera już ustępuje, ale pojawiła się inna. Przedsiębiorstwa stoją teraz przed wyzwaniem, jak poradzić sobie z inflacją, rosnącymi cenami surowców i półproduktów, paliw i energii. Nasza baza danych pokazuje, że od około dwóch-trzech miesięcy lekko rośnie ich zadłużenie. Najbliższe miesiące wskażą, czy to trwały trend, świadczący o nadchodzących problemach branży, czy chwilowe wahanie kondycji – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Z zaległościami w płaceniu zmaga się wiele branż, a jedną z nich jest branża meblarska. 6,8% zadłużenia przypada bowiem na firmy produkujące meble.

Małe firmy – wielkie długi

Polski przemysł to nie tylko wielkie zakłady, ale cała rzesza mniejszych firm i tak się składa, że to właśnie jednoosobowe działalności gospodarcze są obarczone największym długiem. Przypada na nie 47% zaległości, czyli aż 439,6 mln zł, które obciąża konto 14,6 tys. podmiotów. Z kolei prawie 39% długu, tj. 362,3 mln zł, to niezapłacone rachunki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wśród województw dominują firmy z Mazowsza, które powinny oddać kontrahentom 156,9 mln zł. Drugie miejsce zajmują przedsiębiorstwa ze Śląska z długiem 131,6 mln zł, a trzecie z Wielkopolski, gdzie uzbierało się 94,6 mln zł zaległości.

Rekord zadłużenia należy do firmy zajmującej się produkcją opakowań plastikowych z powiatu kartuskiego w województwie pomorskim. Ma ona 55 niezapłaconych zobowiązań na sumę 6,8 mln zł, głównie wobec firmy leasingowej.

W produkcji jest lepiej, ale tak naprawdę gorzej

Jak podkreślają eksperci KRD, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł we wrześniu 43 pkt wobec 40,9 pkt w sierpniu. Wynik okazał się więc lepszy od prognoz, które wskazywały na 40,1 pkt. Wcześniej, przez pół roku, wskaźnik systematycznie spadał. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedzającym dynamikę zmian produkcji przemysłowej w Polsce. Odczyt powyżej 50 pkt oznacza koniunkturę, natomiast poniżej tej wartości zwiastuje regres.

Analitycy studzą optymizm związany z wrześniowym wzrostem PMI, traktując go jako jednorazowe zaburzenie cyklu spadkowego, nie zaś jako odwrócenie tendencji. Wzrost ten był bowiem spowodowany mniejszym niż się spodziewano spadkiem nowych zamówień, a nie ich wzrostem. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, przede wszystkim w Niemczech, które są głównym zagranicznym rynkiem zbytu dla polskich producentów, w dłuższej perspektywie nie nastraja optymistycznie.

O tym, że sytuacja się pogarsza, świadczy rosnąca liczba zleceń na windykację należności. Wierzyciele nie chcą już czekać na zapłatę. Coraz mocniej domagają się zwrotu pieniędzy, dbając o odpowiedni zasób gotówki, aby przetrwać trudny okres, który nadchodzi. Trzeba pamiętać, że z końcem roku przedawnią się faktury, wystawione przez przedsiębiorstwa w 2020 roku. Firmy mogą wstrzymać bieg przedawnienia, jeśli do tego czasu przekażą sprawy do windykacji polubownej, która doprowadzi do zawarcia ugody z dłużnikiem, lub skierują pozew do sądu – wyjaśnia Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Szczegółowe dane, które opublikował GUS:

Produkcja wytworzona

wrzesień 2022 w porównaniu do września 2021

W dziale Meble zmniejszyła się m.in. produkcja mebli drewnianych, stosowanych w pokoju stołowym lub salonie (o 28,2%) oraz produkcja mebli drewnianych, stosowanych w kuchni (o 25,9%).

W dziale Drewno i wyroby z drewna nastąpił spadek produkcji m.in.: płyt pilśniowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych (o 35,9%), drzwi z drewna (o 32,8%), płyt wiórowych i podobnych płyt z drewna lub materiałów drewnopochodnych (o 32,0%), połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 27,4%).

wrzesień 2022 w porównaniu do sierpnia 2022

W działach Drewno i wyroby z drewnaoraz Papier i wyroby z papieruzwiększyła się produkcja oklein (o 74,2%), połączonych płyt z drewna do podłóg innych niż mozaikowych (o 26,9%), papieru na warstwę pofalowaną (o 18,1%), materiałów podłogowych z drewna (o 17,5%).

styczeń-wrzesień 2022 w porównaniu do styczeń-wrzesień 2021

W dziale Meble zmniejszyła się produkcja mebli drewnianych, stosowanych w pokoju stołowym lub salonie (o 12,5%), mebli drewnianych, stosowanych w kuchni (o 10,9%).

W dziale Drewno i wyroby z drewna nastąpił spadek produkcji płyt wiórowych i podobnych płyt z drewna lub materiałów drewnopochodnych (o 17,7%), połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 17,4%), drzwi z drewna (o 16,6%), oklein (o 11,9%).

Produkcja sprzedana

wrzesień 2022 w porównaniu do września 2021

W dziale Drewno i wyroby z drewna nastąpił spadek produkcji m.in.: drzwi z drewna (o 38,8%), oklein (o 37,8%), tarcicy liściastej (o 29,6%), płyt pilśniowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych (o 26,0%), połączonych płyt z drewna do podłóg innych niż mozaikowych (o 25,9%).

wrzesień 2022 w porównaniu do sierpnia 2022

W działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru wzrosła produkcja oklein (o 122,1%), materiałów podłogowych z drewna (o 22,3%), tarcicy iglastej(o 18,0%), płyt wiórowych i podobnych płyt z drewna lub materiałów drewnopochodnych(o 17,7%), papieru na warstwę pofalowaną (o 16,5%), tektury falistej (o 14,4%).

styczeń-wrzesień 2022 w porównaniu do styczeń-wrzesień 2021

W dziale Meble produkcja mebli drewnianych, stosowanych w pokoju stołowym lub salonie zanotowała spadek (o 10,6%), mebli drewnianych, stosowanych w kuchni (o 10,4%).

W dziale Drewno i wyroby z drewna zmniejszyła się produkcja tarcicy liściastej (o 24,3%), połączonych płyt z drewna do podłóginnych niż mozaikowych (o 15,8%), drzwi z drewna (o 15,7%), oklein (o 15,0%), tarcicy iglastej(o 11,9%), połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 11,6%).