Newsroom

Prasa z całego świata na targach „Meble Polska”

Prasa z całego świata na targach „Meble Polska”

Podczas bogatego programu zaproponowanego przez organizatora targów „Meble Polska” członkowie IAFP mieli okazję wziąć udział w licznych panelach dyskusyjnych i wykładach, dzieląc się swoją unikalną wiedzą na temat poszczególnych rynków i ich specyfiki, spotkać się z najważniejszymi wystawcami i zapoznać się z ich ofertą, a także zwiedzić sam Poznań. Drugiego dnia targów odbyło się również Walne Zgromadzenie (Annual General Meeting), podczas którego zostały podjęte tematy bieżące dla funkcjonowania Stowarzyszenia, tj. wycofania, rezygnacje i nowe wnioski o członkostwo, raport skarbnika, rozwój współpracy z CSIL Centre for Industrial Studies oraz spotkanie z przedstawicielami Ukrainian Furniture Association. Dyskutowano również o tym, jak w obliczu zmieniającego się świata i rozwoju nowych technologii zmieniły się publikacje poszczególnych członków oraz ich sposób komunikacji z czytelnikami i klientami. Dzielenie się najlepszymi praktykami może być pomocne dla nas wszystkich stojących przed wyzwaniami dzisiejszej rzeczywistości rynkowej.

(…)

Więcej w wydaniu kwiecień 2020 miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ