Newsroom

Prasa z całego świata na targach „Meble Polska”

Obrady podczas Walnego Zgromadzenia IAFP.
Przedstawiciele IAFP

Prasa z całego świata na targach „Meble Polska”

Od września 2019 r. „BIZNES meble.pl” jest członkiem elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawnictw Meblarskich IAFP. Jedną z konsekwencji tego wydarzenia stała się organizacja dorocznego Walnego Zgromadzenia w Polsce, a konkretnie na targach „Meble Polska”.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Podczas bogatego programu zaproponowanego przez organizatora targów „Meble Polska” członkowie IAFP mieli okazję wziąć udział w licznych panelach dyskusyjnych i wykładach, dzieląc się swoją unikalną wiedzą na temat poszczególnych rynków i ich specyfiki, spotkać się z najważniejszymi wystawcami i zapoznać się z ich ofertą, a także zwiedzić sam Poznań. Drugiego dnia targów odbyło się również Walne Zgromadzenie (Annual General Meeting), podczas którego zostały podjęte tematy bieżące dla funkcjonowania Stowarzyszenia, tj. wycofania, rezygnacje i nowe wnioski o członkostwo, raport skarbnika, rozwój współpracy z CSIL Centre for Industrial Studies oraz spotkanie z przedstawicielami Ukrainian Furniture Association. Dyskutowano również o tym, jak w obliczu zmieniającego się świata i rozwoju nowych technologii zmieniły się publikacje poszczególnych członków oraz ich sposób komunikacji z czytelnikami i klientami. Dzielenie się najlepszymi praktykami może być pomocne dla nas wszystkich stojących przed wyzwaniami dzisiejszej rzeczywistości rynkowej.

Artem Vasiliev, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawnictw Meblarskich IAFP, redaktor naczelny „Mebelny Biznes”, wręcza Przemysławowi Trawie, prezesowi Grupy MTP, tablicę pamiątkową z okazji zorganizowania AGM podczas targów „Meble Polska"
Artem Vasiliev, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawnictw Meblarskich IAFP, redaktor naczelny „Mebelny Biznes”, wręcza Przemysławowi Trawie, prezesowi Grupy MTP, tablicę pamiątkową z okazji zorganizowania AGM podczas targów „Meble Polska”

Artykuł ukazał się w wydaniu kwiecień 2020 miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ

CZYTAJ TAKŻE IAFP z nowym Zarządem