Newsroom

Nasilają się kradzieże drewna

Kradzieże drewna przybierają na sile.

Nasilają się kradzieże drewna

Z lasów znikały ostatnio nie tylko bożonarodzeniowe drzewka, ale i inne drzewa. Policja przekazała nam dane, z których wynika, że proceder ten przybiera w ostatnim czasie na sile.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Tylu kradzieży leśnych nie było od lat. Policyjna statystyka nie pozostawia żadnego pola do interpretacji – od blisko dekady liczba przestępstw stwierdzonych malała z roku na rok. Ostatni wzrost kradzieży drewna odnotowano w roku 2011. Czy 2022 zapisze się na kartach policyjnych statystyk niechlubnymi rekordami?

Poprosiliśmy Komendę Główną Policji o dane dotyczące kradzieży drewna. Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że od 1 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 odnotowano 569 wykroczeń z art. 120 § 1 Kodeksu wykroczeń – Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych.

W statystykach coraz więcej kradzieży drewna

Inna statystyka pokazuje, jak duży jest wzrost przestępstw stwierdzonych z art. 290 kodeksu karnego:

§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.

§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Od stycznia do października 2021 roku stwierdzono 172 takie przestępstwa, w analogicznym okresie 2022 roku – ponad dwa razy więcej, bo aż 381. Dodajmy, że w całym roku 2020 przestępstw stwierdzonych było 248, zaś w roku 2019 – 240.