Newsroom

Meblarski cud 2020

Fabryka Meble Wójcik

Meblarski cud 2020

 COVID-19 nie oszczędził branży meblarskiej, ale też jej nie pokonał. Wartość ubiegłorocznej produkcji sprzedanej mebli nie odbiegała od wyniku z 2019 r.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny produkcja sprzedana mebli w 2020 r. wyniosła (z pominięciem mikro firm) 46,8 mld, czyli o blisko 200 mln zł więcej niż w 2019 r. Z kolei według szacunków firmy B+R Studio rok 2020 zakończył się produkcją sprzedaną w wysokości 50,6 mld zł (uwzględniając firmy mikro), co jest wartością nie różniącą się od produkcji sprzedanej za 2019 r.

Przypomnijmy, że jeszcze podczas ubiegłorocznego wiosennego lockdownu prognozowane były znaczące spadki produkcji, sięgające nawet 35%. Marzec, kwiecień i maj były najgorszymi miesiącami dla branży meblarskiej od wielu lat. Odnotowano w nich spadek wartości produkcji sprzedanej mebli na poziomie odpowiednio 15%, 50% i 20% w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 r. Poczynając od czerwca sytuacja uległa diametralnej zmianie, a tempo, w jakim branża odrabiała straty z okresu lockdownu było imponujące. W czerwcu ubiegłego roku wzrost r/r wyniósł 18%, w lipcu 23%, w sierpniu 6%, a we wrześniu 14%. Z kolei produkcja z października 2020 r. (4,75 mld zł) była najlepszym miesięcznym wynikiem w historii polskiego meblarstwa.