Newsroom

Lars Larsen Group zwiększa wpływy

Jesper Lund.

Lars Larsen Group zwiększa wpływy

Z zyskiem w wysokości 6,5 miliarda DKK przed opodatkowaniem, Lars Larsen Group zwiększył dochody o ponad 50% w ostatnim roku obrotowym. Największą część dochodu generuje JYSK.

Pomimo tego, że ograniczenia związane z pandemią stworzyły wyzwania dla wielu firm wchodzących w skład Lars Larsen Group, rok obrotowy 2020/21 zakończył się rekordowo, zarówno jeśli chodzi o obrót, jak i zysk. Obroty wzrosły do 39,1 miliarda DKK, podczas gdy zysk wyniósł 6,5 miliarda DKK przed opodatkowaniem.

Jest to wynik, z którego wszyscy nasi pracownicy mogą być dumni. Ostatni rok finansowy był okresem dynamicznym, w którym kluczowa była szybka adaptacja i koncentracja na długoterminowych celach – mówi prezes i dyrektor generalny Lars Larsen Group, Jesper Lund.

W ramach Grupy to JYSK nadal generuje największą część dochodu z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 4,5 miliarda DKK, ale Jesper Lund cieszy się z pozytywnego rozwoju wielu spółek grupy.

Dochód spółek należących do Lars Larsen Group, z wyłączeniem JYSK, zwiększył się znacząco z 64 milionów DKK do 393 milionów DKK, podczas gdy dochód z działalności inwestycyjnej Grupy wzrósł z 449 milionów DKK do 1,6 miliarda DKK.

Chciałbym podkreślić wysiłek ponad 37 000 naszych pracowników w Grupie. Sukces jest w dużej mierze wynikiem ich ogromnego zaangażowania w nietypowych warunkach pracy. Dlatego też cieszę się, że w ciągu ostatniego roku obrotowego udało nam się zwiększyć liczbę pracowników o około 2.000 nowych osób – mówi Jesper Lund.

Duże inwestycje Lars Larsen Group

Wrosła nie tylko liczba pracowników, ale też liczba spółek w Grupie Lars Larsen. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa przejęła udziały w SOFACOMPANY, Sängjätten, Sengetid.dk, Theca i Melex, a także 41% udziałów w Formuepleje.

Dodatkowo, Lars Larsen Group zainwestowała 2,6 miliarda DKK w działalność spółek należących już do Grupy.

To, że chcemy opierać nasz wzrost i rozwój na rozwoju społeczności w których funkcjonujemy, jest fundamentalną wartością Lars Larsen Group. Dlatego też nie zwiększaliśmy zysku poprzez oszczędności. Wręcz przeciwnie, zainwestowaliśmy więcej niż kiedykolwiek z korzyścią zarówno dla Lars Larsen Group, jak i otaczającej społeczności – mówi Jesper Lund.

Większe podatki

Dobry wynik finansowy oznacza, że na zapłatę podatku dochodowego przeznaczono 1,3 mld DKK, co odpowiada stawce podatku 20,6%.

Całkowity koszt podatków wzrósł, ponieważ wyniki były bardzo dobre. Dla nas jest to powód do dumy i satysfakcji, że Grupa wnosi znaczący wkład w gospodarki krajów, w których jesteśmy obecni. Dzieje się tak między innymi poprzez płatności podatków dochodowych, jaki i płatności podatków związanych z naszymi pracownikami oraz wielu innych – mówi Jesper Lund.