Newsroom

IKEA Industry Poland przystępuje do OIGPM

IKEA Industry Zbąszynek - widok na jedną z fabryk IKEA Industry Poland.

IKEA Industry Poland przystępuje do OIGPM


Polskie przedstawicielstwo IKEA Industry, jednego z wiodących producentów mebli na świecie, zostało członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Rok wcześniej do OIGPM przystąpiła polska spółka IKEA Purchasing Services odpowiedzialna za zakupy.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli to organizacja, która zrzesza przedsiębiorstwa działające w branży meblarskiej w Polsce. Jej celem jest promowanie rozwoju sektora meblarskiego, wspieranie innowacji oraz reprezentowanie interesów branży na różnych szczeblach rządowych i międzynarodowych. OIGPM liczy, że obecność w jej szeregach IKEA Industry Poland zaprocentuje. Ponadto zaangażowanie kolejnego, tak dużego podmiotu, w inicjatywy podejmowane przez Izbę przyniesie korzyści. Skorzystają na tym nie tylko pozostali członkowie organizacji, ale też cała branża meblarska w Polsce.

Przystąpienie IKEA Industry Poland do OIGPM oznacza, że nasze środowisko zyskuje jednego z największych i najbardziej renomowanych graczy w branży meblarskiej. Firma IKEA Industry Poland ma nie tylko olbrzymie doświadczenie i know-how, ale również jest otwarta na dzielenie się nimi. Dla nas jako Izby członkostwo kolejnej spółki IKEA jest wyrazem uznania i zaufania do naszej roli jako głosu branży meblarskiej w Polsce – podkreśla Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Dlaczego IKEA Industry Poland dołącza do OIGPM?

O tym, jakie motywy i cele towarzyszyły przystąpieniu do polskiej organizacji branżowej mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska IKEA Industry Poland. IKEA Industry Poland przystępując do Izby dołącza do IKEA Puchasing Services będącej członkiem OIGPM od 2022 r. Tak silna reprezentacja marki w Izbie potwierdza fakt, że Polska jest ważnym krajem dla globalnej produkcji IKEA – zauważa.

Małgorzata Dobies-Turulska przypomniała, że w tym roku IKEA świętuje swoje 80-lecie. To przede wszystkim doskonała okazja do przypomnienia, że dynamiczny rozwój IKEA nie byłby możliwy bez Polski.

Ponad 62 lata temu od dostawy krzeseł z drewna bukowego z polskiej fabryki rozpoczęła się piękna historia IKEA w Polsce. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze szwedzką prostotą i potrzebą innowacyjności zaowocował niesamowitymi możliwościami rozwoju. Wierzymy, że nasze członkostwo w OIGPM wzmocni udział IKEA w rozwoju branży meblarskiej w Polsce oraz umożliwi skuteczniejsze współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju – podkreśla prezeska IKEA Industry Poland.

OIGPM zapytała również Małgorzatę Dobies-Turulską, jakie wyzwania stojące przed branżą meblarską w Polsce są najbardziej istotne z punktu widzenia IKEA.

Obecna sytuacja gospodarcza oraz postpandemiczny wzrost kosztów surowców i energii nie pozostał bez wpływu na branże meblarską, a także na portfele klientów. Jako IKEA Industry, jesteśmy przyzwyczajeni do adaptowania się do nowych okoliczności i wahań w poziomie zamówień. Naszym celem jest zapewnić długoterminową i stabilną działalność naszego biznesu. W Polsce z niepokojem przyglądamy się sytuacji związanej z certyfikacją zrównoważonej gospodarki leśnej. Obawiamy się, że brak porozumienia między biurem FSC a Lasami Państwowymi w sprawie certyfikacji może znacząco wpłynąć na naszą działalność biznesową. Sprawą priorytetową dla IKEA i dla naszych klientów jest dobrostan lasów na całym świecie. Surowe wymagania IKEA dotyczące wykorzystywania i pochodzenia drewna są wynikiem wartości związanych z utrzymaniem, ochroną i ulepszaniem światowych lasów ze względów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych – informuje prezeska IKEA Industry Poland.

Małgorzata Dobies-Turulska wierzy, że konstruktywny dialog między Lasami Państwowymi i biurem FSC jest możliwy. Jej zdaniem pozwoli IKEA i dostawcom dalszy rozwój oparty o pozyskiwanie drewna na potrzeby produkcji w Polsce. Prezeska podziękowała OIGPM za zaangażowanie w tej sprawie.

Jakie są plany IKEA związane z aktywnością w Izbie?

Dzisiaj ponad 20% światowej produkcji dla IKEA pochodzi z Polski. W przypadku mebli drewnianych ta proporcja dochodzi do 50% światowej produkcji IKEA Industry. Kluczem do silnej obecności IKEA w Polsce są historyczne więzi i zaufanie, jakie zostało zbudowane przez lata z sektorem leśnym i meblarskim. Integracja w łańcuchu dostaw w Polsce od surowca do sklepu pozwala nam oferować produkty po przystępnej cenie, jednocześnie dbając o klimat i przyczyniając się do realizacji ambitnych celów klimatycznych IKEA. Wierzymy, że poprzez współpracę jesteśmy w stanie zwiększyć pozytywny wpływ na naszą planetę począwszy od społeczności, w których pozyskujemy surowce, a skończywszy na tym, jak nasze produkty pomagają klientom żyć w bardziej zrównoważony sposób – zapewnia Małgorzata Dobies-Turulska.

ZOBACZ TAKŻE: Spadek zamówień w branży, IKEA zwalnia pracowników

Wstępując w szeregi organizacji zrzeszającej producentów mebli w Polsce, IKEA jest otwarta na współpracę z innymi członkami OIGPM. Ponadto zapewnia o gotowości budowania wspólnie przyszłości, w której polski przemysł meblarski będzie jeszcze silniejszy i bardziej konkurencyjny.