Newsroom

IKEA Industry Poland przystępuje do OIGPM

IKEA Industry Zbąszynek - widok na jedną z fabryk IKEA Industry Poland.

IKEA Industry Poland przystępuje do OIGPM


Polskie przedstawicielstwo IKEA Industry, jednego z wiodących producentów mebli na świecie, zostało członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Rok wcześniej do OIGPM przystąpiła polska spółka IKEA Purchasing Services odpowiedzialna za zakupy.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli to organizacja, która zrzesza przedsiębiorstwa działające w branży meblarskiej w Polsce. Jej celem jest promowanie rozwoju sektora meblarskiego, wspieranie innowacji oraz reprezentowanie interesów branży na różnych szczeblach rządowych i międzynarodowych. OIGPM liczy, że obecność w jej szeregach IKEA Industry Poland zaprocentuje. Ponadto zaangażowanie kolejnego, tak dużego podmiotu, w inicjatywy podejmowane przez Izbę przyniesie korzyści. Skorzystają na tym nie tylko pozostali członkowie organizacji, ale też cała branża meblarska w Polsce.

Przystąpienie IKEA Industry Poland do OIGPM oznacza, że nasze środowisko zyskuje jednego z największych i najbardziej renomowanych graczy w branży meblarskiej. Firma IKEA Industry Poland ma nie tylko olbrzymie doświadczenie i know-how, ale również jest otwarta na dzielenie się nimi. Dla nas jako Izby członkostwo kolejnej spółki IKEA jest wyrazem uznania i zaufania do naszej roli jako głosu branży meblarskiej w Polsce – podkreśla Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Dlaczego IKEA Industry Poland dołącza do OIGPM?

O tym, jakie motywy i cele towarzyszyły przystąpieniu do polskiej organizacji branżowej mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska IKEA Industry Poland. IKEA Industry Poland przystępując do Izby dołącza do IKEA Puchasing Services będącej członkiem OIGPM od 2022 r. Tak silna reprezentacja marki w Izbie potwierdza fakt, że Polska jest ważnym krajem dla globalnej produkcji IKEA – zauważa.

Małgorzata Dobies-Turulska przypomniała, że w tym roku IKEA świętuje swoje 80-lecie. To przede wszystkim doskonała okazja do przypomnienia, że dynamiczny rozwój IKEA nie byłby możliwy bez Polski.

Ponad 62 lata temu od dostawy krzeseł z drewna bukowego z polskiej fabryki rozpoczęła się piękna historia IKEA w Polsce. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze szwedzką prostotą i potrzebą innowacyjności zaowocował niesamowitymi możliwościami rozwoju. Wierzymy, że nasze członkostwo w OIGPM wzmocni udział IKEA w rozwoju branży meblarskiej w Polsce oraz umożliwi skuteczniejsze współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju – podkreśla prezeska IKEA Industry Poland.

OIGPM zapytała również Małgorzatę Dobies-Turulską, jakie wyzwania stojące przed branżą meblarską w Polsce są najbardziej istotne z punktu widzenia IKEA.

Obecna sytuacja gospodarcza oraz postpandemiczny wzrost kosztów surowców i energii nie pozostał bez wpływu na branże meblarską, a także na portfele klientów. Jako IKEA Industry, jesteśmy przyzwyczajeni do adaptowania się do nowych okoliczności i wahań w poziomie zamówień. Naszym celem jest zapewnić długoterminową i stabilną działalność naszego biznesu. W Polsce z niepokojem przyglądamy się sytuacji związanej z certyfikacją zrównoważonej gospodarki leśnej. Obawiamy się, że brak porozumienia między biurem FSC a Lasami Państwowymi w sprawie certyfikacji może znacząco wpłynąć na naszą działalność biznesową. Sprawą priorytetową dla IKEA i dla naszych klientów jest dobrostan lasów na całym świecie. Surowe wymagania IKEA dotyczące wykorzystywania i pochodzenia drewna są wynikiem wartości związanych z utrzymaniem, ochroną i ulepszaniem światowych lasów ze względów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych – informuje prezeska IKEA Industry Poland.

Małgorzata Dobies-Turulska wierzy, że konstruktywny dialog między Lasami Państwowymi i biurem FSC jest możliwy. Jej zdaniem pozwoli IKEA i dostawcom dalszy rozwój oparty o pozyskiwanie drewna na potrzeby produkcji w Polsce. Prezeska podziękowała OIGPM za zaangażowanie w tej sprawie.

Jakie są plany IKEA związane z aktywnością w Izbie?

Dzisiaj ponad 20% światowej produkcji dla IKEA pochodzi z Polski. W przypadku mebli drewnianych ta proporcja dochodzi do 50% światowej produkcji IKEA Industry. Kluczem do silnej obecności IKEA w Polsce są historyczne więzi i zaufanie, jakie zostało zbudowane przez lata z sektorem leśnym i meblarskim. Integracja w łańcuchu dostaw w Polsce od surowca do sklepu pozwala nam oferować produkty po przystępnej cenie, jednocześnie dbając o klimat i przyczyniając się do realizacji ambitnych celów klimatycznych IKEA. Wierzymy, że poprzez współpracę jesteśmy w stanie zwiększyć pozytywny wpływ na naszą planetę począwszy od społeczności, w których pozyskujemy surowce, a skończywszy na tym, jak nasze produkty pomagają klientom żyć w bardziej zrównoważony sposób – zapewnia Małgorzata Dobies-Turulska.

ZOBACZ TAKŻE: Spadek zamówień w branży, IKEA zwalnia pracowników

Wstępując w szeregi organizacji zrzeszającej producentów mebli w Polsce, IKEA jest otwarta na współpracę z innymi członkami OIGPM. Ponadto zapewnia o gotowości budowania wspólnie przyszłości, w której polski przemysł meblarski będzie jeszcze silniejszy i bardziej konkurencyjny.