Newsroom

Grupie Forte grozi zwrot milionowej dotacji

Fabryka Tanne nalezaca do Forte_miesiecznik i portal informacyjny BIZNES.meble.pl

Grupie Forte grozi zwrot milionowej dotacji

Czy należący do Grupy Forte zakład produkcji płyt drewnopochodnych Tanne czeka zwrot 46 mln zł dotacji i dodatkowo ponad 15 mln zł odsetek?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Taka ewentualność – zwrot dotacji dla Tanne – pojawiła się w informacji, która 9 lutego została opublikowana przez Forte. Zarząd Fabryk Mebli Forte z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej poinformował, że 7 lutego spółka Tanne otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedź na jej wniosek o niewyciąganie negatywnych konsekwencji wobec Tanne w związku z brakiem możliwości wywiązania się z umowy zawartej 16 listopada 2015 roku. Umowa ta dotyczyła udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją inwestycji polegającej na utworzeniu zakładu płyt drewnopochodnych i mebli w Suwałkach.

Jakie były warunki umowy dotacyjnej?

Z komunikatu wydanego przez Fabryki Mebli Forte wynika, że w ramach umowy spółka Tanne otrzymała w latach 2017-2020 dotację celową w wysokości 46.059.360 zł i zobowiązała się do zakończenia realizacji inwestycji do 31 grudnia 2023 roku, a także utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. 910 nowych miejsc pracy (w tym 61 dla osób z wyższym wykształceniem) oraz poniesienia do końca grudnia 2023 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 589.600.000 zł.

Do dziś spełniony został warunek poniesienia kosztów inwestycji, jednak nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu zatrudnienia. Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia wynika z faktu, iż Tanne zrealizowała przewidziany w ramach umowy zakład produkcji płyt drewnopochodnych bez budowy fabryki mebli. Tanne uzasadniała swój wniosek siłą wyższą, tj. wybuchem pandemii COVID-19 i jej wpływem na wzrost cen surowców oraz spadkiem popytu na rynku i wzrostem niepewności co do popytu w najbliższej przyszłości, które nie pozwalają podjąć racjonalnej decyzji o inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne – czytamy w informacji opublikowanej przez Forte.

Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazane przez Tanne argumenty nie zasługują na uwzględnienie, a nieutworzenie nowego zakładu produkcji mebli oznacza niewywiązanie się z umowy dotacyjnej, która zgodna jest z „Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” (Program). Wobec powyższego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, biorąc pod uwagę wymogi Programu, nie widzi prawnych możliwości uwzględnienia wniosku Tanne.

Zwrot dotacji konsekwencją stanowiska resortu?

Fabryki Mebli Forte informują, że konsekwencją może być konieczność zwrotu przez Tanne dotacji w kwocie 46.059.360 zł wraz z ewentualnymi odsetkami, których wysokość na dzień dzisiejszy wynosi ok. 15.682.000 zł.

Gdyby spółka musiała zwrócić otrzymaną dotację, jej część uwzględniona w wynikach za lata 2017-2021 będzie miała wpływ na korektę wyniku Grupy Kapitałowej Forte w łącznej kwocie 8.496.508 zł. Zarząd Forte podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy w ciężar kosztów roku 2021 na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Jakie wyniki Forte odnotowało w IV kwartale 2021 roku?

10 lutego Zarząd Fabryk Mebli Forte z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazał do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli Forte, osiągniętych w IV kwartale 2021 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2021 roku wyniosła 379 mln zł (w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne) w stosunku do 382 mln zł w okresie porównawczym 2020 roku (w tym 25 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 1% niższa w stosunku do IV-go kwartału roku 2020. Narastająco po IV kwartałach 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 1 327 mln zł, w porównaniu z 1 160 mln zł za 2020 rok (wzrost o 14%). W 2021 roku sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w Tanne wyniosła 174 mln zł, w porównaniu z 67 mln zł w roku 2020 (wzrost o 160%) – poinformował Zarząd Fabryk Mebli Forte.