Newsroom

Grupa Egger: większa sprzedaż, ale mniejsze zyski

W grudniu 2022 roku Egger nabył większościowy pakiet udziałów w SAIB w Caorso (Włochy). W firmie liczą, że zwiększy to sprzedaż Grupy Egger.

Grupa Egger: większa sprzedaż, ale mniejsze zyski

Sprzedaż Grupy Egger w roku finansowym 2022/2023 to 4,45 mld euro, natomiast EBITDA 602,5 mln euro. Sprzedaż była wyższa niż rok wcześniej, ale zysk – mniejszy.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Cieszymy się, że udało nam się zakończyć kolejny udany rok finansowy, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji makroekonomicznej. Ostatnie lata były dla naszej branży wyjątkowe. Popyt na nasze produkty był niezwykle wysoki w okresie pandemii dzięki towarzyszącemu efektowi kokonu. Obecnie obserwujemy powrót naszych kluczowych wskaźników do stabilnego i zrównoważonego poziomu w perspektywie długoterminowej – mówi Thomas Leissing, dyrektor finansowy i przewodniczący zarządu Grupy Egger.

Egger: sprzedaż +5,1%, EBITDA -31,3%

W roku obrotowym 2022/2023 w Egger wzrosła sprzedaż, ale spadły zyski. Grupa wygenerowała obrót w wysokości 4,45 mld euro (+5,1% w porównaniu z rokiem poprzednim). EBITDA wyniosła 602,5 mln euro (-31,3% w porównaniu do roku poprzedniego), a marża EBITDA wyniosła 13,5% (rok wcześniej 20,7%). Wskaźnik kapitałów własnych utrzymuje się na wysokim poziomie 45,9%.

Nasze stabilne podstawy finansowe oraz nasze podejście do zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania, którym zawsze kierowaliśmy się, zapewnia nam stabilność nawet w trudnej sytuacji. Udało nam się również z powodzeniem osiągnąć decydujący kamień milowy wzrostu w minionym roku finansowym. Dzięki udziałowi większościowemu włoskiego producenta materiałów drewnopochodnych SAIB, 21. zakład Grupy EGGER znajduje się w Caorso – komentuje Thomas Leissing.

Inwestycje pod znakiem zrównoważonego rozwoju

W minionym roku obrotowym 2022/2023 dokonano inwestycji, w tym akwizycji, na kwotę 540,6 mln euro (rok poprzedni: 293,6 mln euro). Inwestycje koncentrowały się na obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej i zoptymalizowanej logistyki, ale także na dalszych możliwościach uszlachetniania. Już teraz 65% drewna wykorzystywanego przez firmę Egger pochodzi z recyklingu lub z produktów ubocznych przemysłowych procesów obróbki drewna, takich jak zrębki lub trociny. 70% zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Firma dąży do dalszego zwiększenia obu udziałów w przyszłości.

Jako firma produkcyjna firma Egger czuje się odpowiedzialna za aktywne przyczynianie się do ochrony klimatu i dąży do ciągłego zmniejszania własnych emisji mających wpływ na klimat. Ambicje te zostaną jasno wyrażone w przyszłych projektach inwestycyjnych – mówi Frank Bölling, dyrektor ds. łańcucha dostaw.

ZOBACZ TAKŻE: Grupa EGGER: zadowalające wyniki i niepewność co do przyszłości

W roku obrotowym 2022/2023 Grupa Egger wyprodukowała 9,6 mln m³ materiałów drewnopochodnych i drewna. Ta ilość magazynuje 6,4 mln ton CO2. W minionym roku obrotowym byliśmy w stanie dobrze wykorzystać nasze podstawowe zakłady produkcyjne pomimo wyzwań w naszych łańcuchach dostaw. Ogólny wzrost popytu na nasz najważniejszy zasób, jakim jest drewno, wywiera na nas coraz większą presję i po raz kolejny podkreśla znaczenie kaskadowego wykorzystania drewna, o czym zawsze byliśmy przekonani – opisuje obecną sytuację Hannes Mitterweissacher, dyrektor ds. technologii.

Jaka będzie sprzedaż Grupy Egger w roku finansowym 2023/2024?

Przed Grupą Egger, podobnie jak przed innymi firmami, wiele wyzwań. W Ukrainie trwa wojna, natomiast rynki energii i surowców są ciągle niestabilne. W kluczowych regionach sprzedaży Grupy Egger utrzymuje się wysoka inflacja. Ogromne wyzwania to także zmiany klimatyczne. To wszystko sprawia, że perspektywy rozwoju przychodów i zysków Grupy Egger są mało optymistyczne.

Stworzenie prognozy na nadchodzące miesiące jest niezwykle trudne. Niemniej jesteśmy przekonani, że obraliśmy właściwy kurs dzięki naszej strategicznej orientacji na długoterminowy wzrost oparty na własnych wynikach. Nadal koncentrujemy się na różnorodności produktów, rynku dywersyfikacja, stabilne relacje z naszymi partnerami i ciągłe innowacje dla naszych klientów. Ponadto będziemy mocno koncentrować się na dalszej poprawie naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Thomas Leissing.