Newsroom

Grupa EGGER: zadowalające wyniki i niepewność co do przyszłości

Grupa EGGER - Zarząd firmy.

Grupa EGGER: zadowalające wyniki i niepewność co do przyszłości

Pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 EGGER zakończył na plusie. Mimo zauważalnego zmniejszenia popytu i niepewnych perspektyw, Grupa kontynuuje inwestycje.

Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w austriackim Tyrolu zamknęła pierwszą połowę roku obrotowego 2022/2023 (data sprawozdania 31 października 2022 r.) ze skonsolidowaną sprzedażą w wysokości 2,26 mld euro (+14,0% w porównaniu z rokiem poprzednim). Ten wzrost sprzedaży wynika jednak przede wszystkim z gwałtownego wzrostu kosztów surowców, energii i logistyki, co doprowadziło do wzrostu cen sprzedawanych produktów. Ogólna niepewność i liczne kryzysy oraz ich wpływ na rynki energetyczne i surowcowe, a także olbrzymia inflacja i wynikająca z niej utrata siły nabywczej, spowodowały zauważalny spadek popytu. Perspektywy na drugą połowę roku są niejasne.

Pierwsza połowa roku obrotowego 2022/23 upłynęła pod znakiem wielu kryzysów i niepewności, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Thomas Leissing, dyrektor finansowy grupy EGGER i przewodniczący Zarządu Grupy tłumaczy to w ten sposób: Bardzo dobre wyniki poprzedniego roku wynikają z wyjątkowo wysokiego popytu po efekcie tzw. cocooningu, który był skutkiem kryzysu wywołanego przez COVID-19 i dlatego można je zakwalifikować jako wyjątkowe. Od wiosny 2022 roku ten boom zauważalnie się zmniejszył. W międzyczasie obserwujemy spadek popytu na prawie wszystkich rynkach. Jednocześnie nadal borykamy się z mnóstwem niepewności.

Popyt zauważalnie zmalał

W pierwszym półroczu 2022/23 EGGER zdołał wygenerować sprzedaż w wysokości 2 255,4 mln euro (+14,0% w porównaniu do pierwszego półrocza 2021/22) oraz EBITDA w wysokości 353,7 mln euro (-26,1% w porównaniu z rokiem poprzednim). Marża EBITDA wynosi 15,7%, wskaźnik kapitału własnego jest na wysokim poziomie 51,2%.

Wynik ten odzwierciedla bardzo zmienne warunki i niepewny rozwój sytuacji w ostatnich miesiącach. Spadek zysków rozkłada się na wszystkie dywizje, biorąc pod uwagę, że analogiczny okres poprzedniego roku również charakteryzował się wyjątkowo dobrym otoczeniem rynkowym i poziomem marży we wszystkich obszarach. Spadek był najbardziej widoczny w dywizji produktów budowlanych, która w poprzednim roku osiągnęła rekordowe wyniki dzięki boomowi budowlanemu. W dywizji produktów dekoracyjnych wzrost wolumenu został osiągnięty jedynie w najnowszym zakładzie, w Lexington, NC (USA). Największy spadek przychodów odnotowały zakłady w Europie Wschodniej, gdzie najbardziej odczuwalne były skutki kryzysu w Ukrainie. Zmniejszył się również zysk w dywizji produktów podłogowych z powodu spadku popytu, zwłaszcza w sektorze DIY.

Grupa EGGER kontynuuje inwestycje

Nieustanny rozwój Grupy zawsze był częścią strategii EGGER, dlatego nieprzerwanie prowadzone są inwestycje w istniejące zakłady, aby utrzymać je na najwyższym poziomie technologicznym. W pierwszym półroczu inwestycje wyniosły 229,7 mln euro (141,1 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku). Te nakłady inwestycyjne zostały przeznaczone w szczególności na projekty związane z integracją wsteczną, zwiększeniem wydajności zrównoważonego rozwoju w produkcji, jak również na optymalizację wewnętrznego przepływu materiałów i zwiększenie efektywności magazynowania.

Wyzwania dotyczące rynków surowców i energii

Sytuacja na światowych rynkach surowców i energii była i ciągle pozostaje niezwykle wymagająca. W pierwszej połowie roku 2022/23 ceny na wszystkich rynkach surowców istotnych dla EGGER znacznie wzrosły i pozostają na bardzo wysokim poziomie. Głównym priorytetem strategii zakupowej EGGER było więc zabezpieczenie dostaw podstawowych surowców – drewna, chemikaliów i papieru – do wszystkich zakładów i niezawodne zaopatrywanie klientów. W odniesieniu do potencjalnie zagrażającego niedoboru energii EGGER jest dobrze zabezpieczony we wszystkich głównych lokalizacjach dzięki własnym elektrowniom na biomasę. Dzięki tej strategii EGGER dąży do maksymalnego uniezależnienia się od paliw kopalnych, unikając jednocześnie czysto termicznego wykorzystania surowców i wspierając kaskadowe wykorzystanie cennego surowca, jakim jest drewno.

Niepewne perspektywy na drugie półrocze

Ogólna perspektywa gospodarcza na najbliższe miesiące pozostaje niepewna i nadal będzie silnie uzależniona od wyzwań na rynku energetycznym i surowcowym. Oznacza to, że oczekiwania dotyczące zysków w drugiej połowie roku obrotowego 2022/23 są również bardzo ostrożne. W perspektywie średnioterminowej EGGER oczekuje, że poziom cen pozostanie wysoki, a sprzedaż stabilna, ale z umiarkowanym popytem na głównych rynkach. W perspektywie długoterminowej grupa EGGER nadal będzie wykorzystywać zalety produkcyjne swojej nowoczesnej bazy przemysłowej. Dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu i silnej bazie finansowej EGGER nie tylko dobrze przetrwa obecne spowolnienie gospodarcze, ale może nawet wyjść z niego silniejszy.

Grupa EGGER rośnie dzięki przejęciu we Włoszech

Wraz z około 10.900 pracownikami na całym świecie EGGER będzie się nadal rozwijał i zwiększał produkcję w przyszłości. Kolejny ważny krok na tej drodze został zrobiony niedawno. Jak poinformowano w zeszłym tygodniu, EGGER nabył 15 grudnia 2022 roku 60% udziałów w firmie SAIB. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Caorso, niedaleko Piacenzy, od 60 lat jest jednym z wiodących producentów materiałów drewnopochodnych we Włoszech, kładącym duży nacisk na wzornictwo i zrównoważony rozwój. Dzięki temu przejęciu EGGER potwierdza swoją strategię dalszego wzrostu na rodzimym rynku europejskim.