Newsroom

Greenpeace: dostawcy IKEA niszczą starodrzewy

Aktywiści Greenpeace przekazali dziś badania administracji IKEA w Hofheim am Taunus. Na banerze widoczne jest hasło: IKEA, żadnego drewna z lasów wartych ochrony.

Greenpeace: dostawcy IKEA niszczą starodrzewy

Według organizacji Greenpeace producenci mebli produkujący dla IKEA pozyskują drewno z ostatnich w Europie starodrzewów w rumuńskich Karpatach, w tym na obszarach Natura 2000.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Opublikowane dzisiaj wyniki dochodzenia Greenpeace wstrząsnęły branżą w całej Europie. Organizacja ujawniła, że ​​siedmiu producentów wytwarzających produkty dla IKEA jest powiązanych z niszczeniem lasów o wysokich walorach przyrodniczych.

Co najmniej 30 różnych produktów tych dostawców znaleziono w sklepach IKEA w 13 krajach. Te państwa to Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Izrael, Polska, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Greenpeace wzywa IKEA, aby znalazła rozwiązanie dla tego problemu, zamiast przyczyniać się do trwającego kryzysu klimatycznego.

Naszego dziedzictwa przyrodniczego nie można przekształcić w meble. Stare lasy są niezbędne dla zdrowia planety i należy je natychmiast chronić. IKEA musi spełnić swoje własne obietnice dotyczące zrównoważonego rozwoju i oczyścić swój łańcuch dostaw przed niszczeniem starodrzewów – powiedział Robert Cyglicki, dyrektor kampanii na rzecz różnorodności biologicznej w Greenpeace na Europę Środkowo-Wschodnią.

Czerwona kartka dla dostawców IKEA

Raport dotyczący niszczenia starodrzewów w rumuńskich Karpatach został napisany przez Greenpeace w Europie Środkowo-Wschodniej. Zespoły dochodzeniowe śledziły łańcuch dostaw od analizy pozwoleń i zdjęć satelitarnych miejsc pozyskiwania drewna w lasach Rumunii po składy drewna i producentów mebli, aż do miejsca, gdzie trafiają produkty, czyli półki sklepów IKEA. Stwierdzono, że kilku producentów pozyskuje drewno z lasów o wysokich walorach przyrodniczych. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że ​​IKEA jest największym odbiorcą produktów wytwarzanych przez większość tych firm. Według Greenpeace wskazuje to na duże prawdopodobieństwo, iż drewno z Rumunii jest wykorzystywane w produkcji mebli dla IKEA. Według raportu wydaje się to pewne w przypadku jednego producenta, firmy Plimob, gdyż Plimob produkuje praktycznie wyłącznie dla IKEA.

Greenpeace umożliwiło IKEA skomentowanie wyników tego dochodzenia. IKEA nie kwestionowała tych informacji. Spośród producentów jeden potwierdził odbiór drewna z obszaru Natura 2000. Stwierdził, że takie niszczenie nie jest nielegalne, natomiast kilku nie udzieliło odpowiedzi.

Greenpeace zdaje sobie sprawę, że ogólnie rzecz biorąc, meble to dobry sposób na wykorzystanie drewna, magazynowanie dwutlenku węgla i dodawanie wartości do surowców, nie może to jednak odbywać się kosztem najbardziej zróżnicowanych biologicznie lasów planety. Karpaty są domem dla niedźwiedzi brunatnych, rysi i wilków oraz żubrów i należą do najważniejszych ostoi flory i fauny na kontynencie europejskim. Problem polega na tym, że przedsiębiorstwa i władze chcą uniknąć identyfikowania obszarów jako lasów pierwotnych lub starodrzewów, aby uniknąć ograniczeń, co prowadzi do tego, że zaledwie 2,4% (1700 km²) rumuńskich lasów karpackich jest obecnie chronionych przed wycinką. Jednocześnie oficjalne dane wskazują, że około 7% rumuńskich lasów ma ponad 120 lat. Zgodnie ze strategią UE na rzecz różnorodności biologicznej lasy te powinny być objęte ścisłą ochroną.

Zręby w rumuńskich Karpatach.
Zręby w rumuńskich Karpatach. Fot. Greenpeace.

IKEA musi stać się korporacyjnym liderem niezbędnych działań politycznych, aby wprowadzić prawnie wiążące i skuteczne środki ochrony różnorodności biologicznej, aby spełnić europejskie cele w zakresie różnorodności biologicznej – podsumowuje Robert Cyglicki.

List otwarty do IKEA

Greenpeace wystosowało również list otwarty do IKEA. Na swojej stronie zachęca do podpisania się pod nim. Adresatem jest Jon Abrahamsson Ring, dyrektor generalny Grupy Inter IKEA.

Poniżej pełna treść listu:

Nasze życie zależy od zdrowej przyrody, jednak masowa produkcja i nadmierna konsumpcja prowadzą do jej zniszczenia. IKEA, firma, której jest Pan dyrektorem generalnym, niestety nadal stanowi część problemu.

Badanie Greenpeace w Europie Środkowo-Wschodniej ujawniło, że niektórzy z Waszych dostawców pozyskują drewno ze starodrzewów w rumuńskich Karpatach, przyczyniając się do niszczenia lasów o wysokiej wartości ekologicznej i obszarów chronionych Natura 2000. Wasi dostawcy wytwarzają niektóre z Waszych produktów, takie jak INGOLF, EKTORP lub SNIGLAR. Produkty dostępne w Waszych sklepach w Europie i poza nią.

Karpaty, ze swoimi starymi lasami o wysokiej wartości ekologicznej, odgrywają kluczową rolę w globalnej walce z kryzysem klimatycznym. Są one niezwykle ważne dla naszej planety i są domem dla bardzo bogatej różnorodności biologicznej, w tym największej populacji niedźwiedzi brunatnych w Europie poza Rosją. Po lasach przemierzają rysie i wilki, podobnie jak dzikie koty i żubry. Drzewa i niebo zamieszkuje około 140 gatunków ptaków. Niedopuszczalne jest niszczenie tych lasów. Naszym obowiązkiem jest je chronić.

Panie Ring, ma Pan możliwość działania i wzięcia odpowiedzialności za planetę i jej mieszkańców. Zamiast być częścią problemu, bądźcie częścią rozwiązania i oczyśćcie swój łańcuch dostaw. Uwolnijcie się od swoich dostawców, którzy niszczą cenne starodrzewy. Nadszedł czas, aby IKEA przejęła inicjatywę i wezwała polityków do skutecznej ochrony naszych ostatnich prastarych lasów na europejskiej ziemi.

Lepsza przyszłość dla wszystkich jest w naszym zasięgu, pod warunkiem, że będziemy na tyle odważni i odważni, aby to osiągnąć.

Źródło: Greenpeace