Newsroom

Gorsza koniunktura odbija się na wynikach FORTE

24 października Zarząd FORTE z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazał do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI FORTE. Na zdjęciu salon firmowy FORTE. Źródło: archiwum FORTE.

Gorsza koniunktura odbija się na wynikach FORTE

Pierwsza połowa roku obrotowego 2023-24 okazała się być jednym z najtrudniejszych okresów dla FORTE. W wynikach Grupy, jak w soczewce, widać złą sytuację branży meblarskiej w Polsce.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

24 października Zarząd FORTE z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazał wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE. Obejmują one I półrocze oraz II kwartał roku obrotowego. W tym przypadku rok obrotowy rozpoczął się 1 kwietnia 2023, a zakończy się 31 marca 2024 roku.

Jakie są wyniki Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE?

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy, tj. okres od 1 kwietnia 2023 do 30 września 2023, wyniosła 476 mln zł (w tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o. vs 584 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku (w tym 133 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 18% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

Konkluzja jest taka, że Grupa FORTE ma za sobą trudną pierwszą połowę roku obrotowego 2023-24. Niestety pokrywa się to z koniunkturą w całej branży meblarskiej w Polsce.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale roku obrotowego 2023-24, tj. w okresie od 1 lipca 2023 do 30 września 2023 wyniosła 212 mln zł (w tym 18 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) vs 251 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku, tj. od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 (w tym 42 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 15 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 – poinformowała Grupa FORTE.

Według szacunków emitenta, wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy roku obrotowego 2023-24, tj. za okres od 1 kwietnia 2023 do 30 września 2023 wyniosła (-)12 mln zł, w stosunku do 21 mln zł analogicznego okresu 2022 roku (spadek o 157%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za II kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła (-)14 mln zł, w stosunku do (-)1 mln zł analogicznego okresu 2022 roku – czytamy w komunikacie Grupy FORTE.

Jakie były I półrocze i II kwartał roku obrotowego 2023-2024?

Jeśli chodzi o szacunkową wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy roku obrotowego, tj. za okres od 1 kwietnia 2023 do 30 września 2023, to wyniosła 16 mln zł, w stosunku do 49 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku. Jest to spadek o 69%.

Z kolei aż o 106% spadła szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za II kwartał roku obrotowego 2023-24 roku. Wyniosła bowiem (-)1 mln zł, w stosunku do 13 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku.

W wyniku II kwartału roku obrotowego 2023-24 została ujęta jednorazowa strata w wysokości 11 mln zł wynikająca ze spisania w koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych fabryki płyty, tj. TANNE Sp. z o.o. za miesiąc lipiec 2023 r. W związku z bardzo małym zapotrzebowaniem rynku na płytę meblową, Zarząd zdecydował o wydłużeniu okresu przestoju w fabryce płyty TANNE Sp. z o.o. ze zwyczajowych 2 tygodni do pełnych 5 tygodni obejmujących miesiąc lipiec 2023 roku – wyjaśnia Grupa FORTE.

Jak sytuacja rynkowa wpłynęła na wyniki FORTE?

Zarząd Emitenta informuje również, że na koniec września br., wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 4,1. Ponadto Grupa jest w trakcie ustalania z bankami dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia na następne trzy kwartały. Będzie on uwzględniał wpływ obecnej sytuacji rynkowej.

ZOBACZ TAKŻE: FORTE odczuwa spowolnienie w branży meblarskiej

To wszystko spowodowało, że pierwsza połowa roku obrotowego 2023-24 okazała się być jednym z najtrudniejszych okresów Grupy FORTE. Producent uzasadnia to malejącą siłą nabywczą konsumentów związaną z wysoką inflacją. Właśnie to, według FORTE, powoduje odkładanie decyzji o zakupach mebli jako artykułów niebędących towarem pierwszej potrzeby.

Dodatkowym wyzwaniem są wciąż wysokie ceny surowców oraz energii, jak również obserwowana w ostatnich miesiącach deprecjacja złotego wobec euro i dolara. Wszystkie powyższe czynniki przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej Grupy FORTE oraz miały wpływ na prezentowane wstępne wyniki finansowe – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo Zarząd informuje, że podane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy. Co za tym idzie, mogą różnić się od danych ostatecznych. Te zostaną zaprezentowane w raporcie za II kwartał roku obrotowego 2023-24.

Źrodło: Relacje inwestorskie Forte