Newsroom

EGGER zamyka rok finansowy na dużym plusie

Grupa EGGER - Zarząd firmy.

EGGER zamyka rok finansowy na dużym plusie

Zamknięcie roku obrotowego 2021/2022 w Grupie EGGER przypada na wyjątkowo trudny czas. COVID-19 i dramatyczne wydarzenia w Ukrainie mają ogromny wpływ na światowe rynki energii i surowców.

Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w Tyrolu zamyka rok finansowy z wynikiem 4,23 mld euro sprzedaży, mimo trudności w otoczeniu biznesowym.

Silny popyt na produkty był na tyle wysoki, że znajduje odzwierciedlenie w danych finansowych Grupy. Na końcowy wynik wpływ miały także rekordy na produkcji, jak również wzrost cen wymuszony presją kosztów. To wszystko przyniosło producentowi materiałów drewnopochodnych znaczny wzrost obrotów.

EGGER informuje o pozytywnym rozwoju kluczowych danych za rok obrotowy 2021/2022: w całej grupie wygenerowano sprzedaż w wysokości 4. 234,3 mln euro (+37,4% w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz EBITDA w wysokości 877,5 mln euro (+41,0% w porównaniu z rokiem poprzednim). Marża EBITDA jest stabilna i wynosi 20,7% (rok poprzedni: 20,2%), a wskaźnik kapitału własnego w wysokości 50,9% jest wyższy niż w roku poprzednim i wynosi 42,0%.

Ten wzrost wyników pokazuje, że z jednej strony dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami związanymi z wciąż trwającą pandemią, a jednocześnie bardzo dobrze wykorzystaliśmy szanse, które pojawiły się w naszej branży – mówi Thomas Leissing, dyrektor finansowy i referent Zarządu grupy.

EGGER wyprodukował w ostatnich miesiącach rekordowe ilości, obsługując silny popyt klientów. Z 10,5 mln m3 materiałów drewnopochodnych i drewna Grupa osiągnęła szczyt produkcji.

Pozytywny rozwój w tym wymagającym otoczeniu zawdzięczamy przede wszystkim naszym ok. 10.800 pracownikom – powiedział zgodnie Zarząd Grupy.

Sytuacja na światowych rynkach surowców jest wyjątkowo trudna. EGGER odczuwa również ogromny wzrost kosztów energii i transportu. Rosnący popyt na drewno, najważniejszy surowiec dla producenta materiałów drewnopochodnych, prowadzi do dodatkowej presji kosztowej.

Pytania o rok finansowy 2022/2023


Kryzys na Ukrainie, niestabilne rynki towarowe, niepewne dostawy energii, trwająca pandemia COVID-19 i rosnąca inflacja to czynniki, które osłabiają oczekiwania Grupy EGGER co do zysków w nadchodzącym roku obrotowym.

Mimo ponurych perspektyw EGGER trzyma się swojej strategii i kontynuuje stabilny wzrost własnym sumptem.


Nowe osoby w kierownictwie grupy EGGER


W bieżącym roku obrotowym w ścisłym kierownictwie producenta materiałów drewnopochodnych nastąpiło kilka zmiany.

Walter Schiegl ustąpił z Zarządu grupy po ponad 20 latach i od jesieni przejmie mandat w radzie nadzorczej od Michaela Eggera, przyczyniając się tym samym do kształtowania strategicznej orientacji grupy EGGER także w przyszłości.

Michael Egger obchodzi pod koniec sierpnia swoje 75. urodziny i przejdzie wtedy na emeryturę z rady strategicznej. Stanowisko Waltera Schiegla jako odpowiedzialnego dyrektora ds. technologii przejmuje Hannes Mitterweissacher.

Frank Bölling uzupełnia Zarząd grupy i jest odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw. EGGER reaguje w ten sposób na potencjał i rozwój w obszarze wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw.

Po wielu latach, przedstawiciel rodziny Egger będzie ponownie aktywny w operacyjnym zarządzaniu grupą EGGER: Michael Egger Jr. przejmie agendę marketingu/sprzedaży od Ulricha Bühlera, który będzie towarzyszył mu swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą.

Tym samym Thomas Leissing, Michael Egger Jr., Hannes Mitterweissacher i Frank Bölling tworzą nowy zespół zarządzający grupy EGGER.