Newsroom

EGGER prezentuje półroczny raport finansowy

Grupa EGGER opublikowała wyniki finansowe

EGGER prezentuje półroczny raport finansowy

Grupa EGGER poinformowała o wzroście sprzedaży i zysków. Jaki wynik osiągnęła w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann in Tirol w Austrii zamknęła pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022 (dzień sprawozdawczy 31 października 2021 r.) skonsolidowanym obrotem w wysokości 1,98 mld euro (+36,5% w porównaniu z rokiem poprzednim). Do osiągnięcia tego wyniku w znacznym stopniu przyczyniły się szczególna koniunktura w branżach budowlanej i meblarskiej oraz zwiększenie mocy produkcyjnych nowych zakładów. Mimo iż sytuacja na rynkach surowców była i nadal jest trudna, perspektywy na drugie półrocze są optymistyczne.

Decydującym czynnikiem dla grupy EGGER w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 była pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Szczególna sytuacja, w jakiej znalazła się branża w 2020 roku, pozostała niezmienna, a silny wzrost popytu utrzymywał się na wyjątkowo wysokim poziomie.

Tak zwany efekt cocooningu, czyli zwiększone inwestycje konsumentów we własny dom, jak również nieprzerwana nowa aktywność budowlana w prawie wszystkich regionach świata są głównymi czynnikami stojącymi za wysokim popytem na nasze produkty. Cieszymy się, że udało nam się dobrze wykorzystać szanse, jakie stwarza taka sytuacja na rynku. Równocześnie pandemia stawia przed nami istotne wyzwania, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w surowce – podsumował Thomas Leissing, w Zarządzie Grupy EGGER odpowiedzialny za Finanse, Administrację i Logistykę.

Popyt na wyjątkowo wysokim poziomie

W pierwszym półroczu 2021/2022 Grupa EGGER zdołała wygenerować sprzedaż w wysokości 1.978,1 mln euro (+36,5% w porównaniu z pierwszym półroczem 2020/2021) oraz EBITDA w wysokości 478,6 mln euro (+62,9% w porównaniu z rokiem poprzednim). Marża EBITDA wynosi 24,2%, wskaźnik kapitału własnego jest na wysokim poziomie 47,1%.

Wynik ten jest odzwierciedleniem wysokiego poziomu popytu. Aby sprostać temu popytowi, we wszystkich zakładach maksymalnie wykorzystano moce produkcyjne. Nowe zakłady EGGER: w Biskupcu w Polsce, gdzie znacznie zwiększono wolumeny oraz w Lexington w Karolinie Północnej w USA, przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu sprzedaży i osiągnięcia lepszych wyników. W USA udało się ograniczyć straty związane z rozruchem. Ponadto, we wszystkich zakładach zoptymalizowano asortyment produktów. W szczególności w obszarze produktów budowlanych odnotowano nieproporcjonalnie wysoki wzrost spowodowany wyjątkowym popytem w USA. Wzrost ten można również częściowo wytłumaczyć słabszą sprzedażą w ubiegłorocznych miesiącach – w maju i czerwcu 2020 r. – które jeszcze na początku pandemii charakteryzowały się słabą sprzedażą związaną z lockdownem.  

Wyraźny wzrost w obszarze produktów budowlanych

Obszar produktów dekoracyjnych do mebli i wyposażenia wnętrz, z jego czterema działami regionalnymi wygenerował sprzedaż w wysokości 1.596,6 mln euro (+34,4% w porównaniu z rokiem poprzednim). W dywizji produktów podłogowych wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2021/2022 wyniósł +23,8%. Łącznie z produktów podłogowych wygenerowano 242,2 mln euro. Dywizja Produktów Budowlanych zwiększyła sprzedaż o +75,7% do 273,4 mln euro. Duży udział we wzroście sprzedaży w tej dywizji miał tartak w Brilon w Niemczech. Sytuacja na światowym rynku drewna była bardzo pozytywna, zwłaszcza dzięki wyjątkowemu popytowi w USA.

Wzrost w oparciu o własne wyniki

Ciągły rozwój Grupy od zawsze był częścią strategii EGGER. Inwestowanie w istniejące zakłady pozwala utrzymać je w czołówce technologicznej. W pierwszej połowie roku inwestycje te wyniosły 141,1 mln euro i miały na celu przede wszystkim optymalizację wewnętrznego przepływu materiałów oraz zwiększenie efektywności magazynowania. Ponadto grupa EGGER koncentruje się na technologiach oszczędzających zasoby dzięki systemom do przetwarzania materiałów recyklingowych.

Ogromne wyzwania na rynkach surowców

Od początku roku sytuacja w zakresie zaopatrzenia na światowych rynkach surowców jest coraz bardziej napięta, a w ostatnich miesiącach problemy znacznie się nasiliły. Dotyczy to w szczególności surowców chemicznych potrzebnych do produkcji materiałów drewnopochodnych, obrzeży i powierzchni. Sytuację pogarsza duży wzrost kosztów energii i transportu, a także znacznie mniejsze możliwości transportowe i przesunięte w skali międzynarodowej przepływy handlowe. Ponieważ koszty surowców i energii mają znaczący udział w kosztach całkowitych, nastąpił znaczny wzrost kosztów.

Oczekiwania na stabilne wyniki w II półroczu

Jak poinformowała Grupa EGGER, pomimo utrzymującej się niepewności związanej z pandemią koronawirusa, ogólne perspektywy na drugą połowę roku obrotowego 2021/2022 są pozytywne. Wyzwania obejmują zmienność kosztów surowców, zmniejszone możliwości logistyczne i ryzyko inflacyjne, które może prowadzić do zmniejszenia konsumpcji. Tradycyjnie w okresie zimowym aktywność budowlana jest ograniczona, dlatego druga połowa roku obrotowego może się okazać nieco słabsza.