Newsroom

EGGER Biskupiec – druga rocznica

Fabryka EGGER w Biskupcu.

EGGER Biskupiec – druga rocznica

W 2020 roku uruchomiono trzecią prasę krótko-taktową do laminacji płyt. Oddano także do użytku bocznicę kolejową. Jej powstanie było spełnieniem obietnicy złożonej mieszkańcom Biskupca. Obecnie koleją dostarczana jest część surowca do produkcji (klej oraz drewno), wysyłane są także gotowe produkty. Redukcja transportu drogowego na rzecz kolei wynika z polityki środowiskowej EGGER i ma na celu zmniejszenie emisji gazów oraz obciążenia lokalnych dróg. Fabryka w Biskupcu jest także miejscem ponownego wykorzystania drewna recyklingowego. Wykorzystując je do produkcji ograniczamy zużycie drewna świeżego. W tym celu podpisujemy kolejne umowy z samorządami i operatorami na odbiór drewna poużytkowego. Dzięki temu zamiast trafić na wysypiska, zostanie ono użyte do produkcji płyt.

Egger - pierwszy pociąg.
Egger – pierwszy pociąg.

Rozwój zakładu to także wzrost zatrudnienia. Obecnie EGGER w Biskupcu zatrudnia ponad 500 osób. Stale prowadzona też jest rekrutacja zarówno na stanowiska produkcyjne jak i administracyjne. Pracownicy firmy mogą liczyć na darmowe środki ochrony oraz testy.

EGGER Biskupiec udowodnił również swoją odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego. W swojej codziennej działalności  dokłada wszelkich starań, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadą odpowiedzialności i równowagi środowiskowej. Warto nadmienić, iż pozwolenie zintegrowane dla zakładu EGGER Biskupiec jest jednym z najbardziej rozbudowanych i szczegółowych dokumentów tego typu w przemyśle. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne to elementy strategii grupy EGGER.