Newsroom

Dofinansowanie na udział w targach meblarskich w USA i Indiach

ECDF - dotacje - stoska targowe

Dofinansowanie na udział w targach meblarskich w USA i Indiach

Już od października br. przedsiębiorcy z branży meblarskiej będą mogli ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na dofinansowanie udziału we wiodących międzynarodowych wydarzeniach targowo-konferencyjnych organizowanych w USA oraz Indiach.

Meblarstwo po raz kolejny wspieranym sektorem na eksport

Program „Promocja marki innowacyjnych MŚP” to kontynuacja dobrze znanego polskim firmom instrumentu „Go to Brand”, który wspiera działalność eksportową poprzez dofinansowanie kosztów udziału w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym. Po raz kolejny jednym ze wspieranych sektorów polskiej gospodarki jest meblarstwo. Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy planujący wystawić się na targach High Point Spring Edition w USA (2025, 2026, 2027, 2028, 2029) i/lub targach Delhi INDEX w Indiach (2024, 2025, 2026, 2027, 2028). Dodatkowym elementem projektu mogą być także wyjazdowe misje gospodarcze oraz kampanie promocyjne. Zgodnie z opracowaniem strategicznym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Stany Zjednoczone jako największy importer mebli na świecie są rynkiem szczególnie atrakcyjnym z punktu widzenia rozwoju eksportu na kraje spoza UE. Kolejnym obiecującym rynkiem są dynamicznie rozwijające się Indie. Według prognoz, rynki azjatyckie będą notować najwyższy średni roczny wzrost w imporcie mebli w latach 2023-2026.

Kto może skorzystać?

Z programu mogą skorzystać firmy prowadzące działalność w branży meblarskiej z sektora MŚP (tj. zatrudniające do 250 pracowników), które na koniec 2022 r. uzyskały przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wsparcie otrzymają firmy innowacyjne, które w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły innowację (np. nowy produkt, nową technologię) i/lub ponosiły wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

Bezzwrotna forma dofinansowania

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków związanych z udziałem w wybranym wydarzeniu targowym, w tym m.in. kosztów najmu powierzchni, budowy stoiska wystawowegopodróży służbowych pracowników czy kampanii promocyjnych. Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości 50% kosztów netto. Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 30 listopada 2023 r.

Pozyskaj dofinansowanie ze wsparciem ekspertów

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach ww. programu zapraszamy do kontaktu z Doradcami zespołu ekspertów z ECDF Dotacje. Konsultacja jest bezpłatna.

ECDF Dotacje od 2003 r. udziela przedsiębiorstwom niezbędnego wsparcia w procesie aplikowania o środki unijne. Pozyskaliśmy już ponad 1 800 dotacji na kwotę przekraczającą 3 miliardy zł.