Newsroom

Czy pracownicy będą masowo opuszczać firmy?

1107668492

Czy pracownicy będą masowo opuszczać firmy?

 
W Polsce mamy coraz większy odsetek zupełnie niezaangażowanych pracowników – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Kincentric. Obecnie stanowi on już niemal 25%, podczas gdy średnia światowa to tylko 14%. Po pierwszym półroczu widoczny jest również spadek nastrojów wśród zatrudnionych.
 

Co wpływa na zaangażowanie zatrudnionych?

 
Zaangażowanie polskich pracowników analizowane przez Kincentric w 2019 roku wyniosło 51%. Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku spowodował tymczasowy wzrost zaangażowania do 59%. Dane po II kwartale tego roku wskazują jednak na ponowny spadek zaangażowania do wartości 50%.
 
W analizach Kincentric zanotowano również wyraźny spadek nastrojów wśród polskich pracowników, który uwidocznił się w stosunku do danych po I kw. 2021 roku. Obecnie pracujący mają mniejszą gotowość do mówienia pozytywnie o firmie i jednocześnie większą skłonność do poszukiwania innej pracy.
 
O ile pandemia koronawirusa poprawiła postrzeganie nowych technologii i efektywności procesów w firmach, o tyle praca zdalna w reżimie sanitarnym negatywnie odbiła się między innymi na dostępie do wiedzy. Pracownikom jest też coraz trudniej uzyskać poczucie równowagi między pracą a życiem osobistym.
 
Sytuację komplikuje rosnąca inflacja, która będzie skutkować dalszą presją na poprawę adekwatności wynagrodzeń, a także stosunkowo niskie bezrobocie. W rękach pracodawców spoczywa teraz wypracowanie mądrego systemu organizacji na najbliższe miesiące, aby zapobiec fali odejść.
 

Czy firmy stracą pracowników?

 
Według badań Work Trend Index 2021 przeprowadzanych przez Microsoft aż 41% pracowników rozważa odejście z pracy w ciągu najbliższego roku. Trend masowych odejść został określony terminem The Great Resignation i przetacza się obecnie przez Stany Zjednoczone. Fala masowych odejść może dotrzeć również do Polski.
 
Ogromny wpływ na obecną sytuację ma również zmiana trybu pracy. W branżach innowacyjnych, gdzie o polskiego pracownika rywalizuje też globalna konkurencja, nie wymaga się już kosztownej relokacji. Narzędzia służące do pracy zdalnej są sukcesywnie udoskonalane i pozwalają sprawnie pracować dla firm zagranicznych.
 
Konieczna będzie transformacja kultury organizacyjnej i wypracowanie nowej formuły pracy dostosowanej między innymi do oczekiwań pracowników, którzy w większości nie chcą powrotu do starego trybu pracy – tłumaczy Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca Kincentric Poland.
 
Zdaniem Warzybok organizacje muszą też zadbać o szeroko rozumiane zdrowie psychiczne swoich pracowników, a także zainwestować w edukację i rozwój nowych umiejętności, szczególnie menedżerskich i przywódczych, ponieważ pandemia koronawirusa okazała się ważnym sprawdzianem dla liderów.
 
Styl zarządzania oparty na hierarchiczności i kontroli na skutek pandemii odszedł w przyspieszonym tempie do lamusa. Potrzebne będzie przywództwo oparte na zaufaniu, otwartej komunikacji, angażowaniu i budowaniu poczucia sensu, bliskie pracownika – przekonuje dyrektor zarządzająca Kincentric Poland.