Newsroom

Branża meblarska vs. COVID-19

Branża meblarska przedstawia rozwiązania konieczne dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w przemyśle meblarskim, ale przede wszystkim całej branży w obecnym kształcie.

Branża meblarska vs. COVID-19

Pięciu Prezesów firm: Black Red White, Forte, Meble Wójcik, Grupa Meblowa Szynaka i Agata, wśród nich Prezes i Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, apeluje o podjęcie radykalnych działań w związku z pandemią.

W czterech pismach skierowanych do: Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Mateusza Morawieckiego, Premiera Rządu RP, Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju i Pawła Borysa, Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, zaproponowano rozwiązania konieczne dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w przemyśle meblarskim, ale przede wszystkim całej branży w obecnym kształcie. Listy podpisali: Jan Szynaka, Prezes Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli oraz Prezes Grupy Meblowej Szynaka, Maciej Formanowicz, Prezes Forte, Grzegorz Przondziono, Prezes Zarządu Agata, Piotr Wójcik, Prezes Meble Wójcik, Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli oraz Dariusz Formela, prezes Black Red White.

Oto przesłana treść:

W imieniu polskich producentów mebli zrzeszonych i niezrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli oraz firm produkcyjnych i handlowych działających w branży meblarskiej, w nawiązaniu do informacji opublikowanych po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej w dniu 18 marca 2020 r., wnioskujemy o podjęcie radykalnych działań bezwzględnie koniecznych dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w tej gałęzi przemysłu, ale przede wszystkim całej branży w obecnym kształcie.

Rozwiązania omówione na posiedzeniu Rady Gabinetowej, które aktualnie zgodnie ze słowami Pana Premiera są redagowane i znajdą odzwierciedlenie w „spec ustawie” stanowiącej Gospodarczą i społeczną tarczę antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, nie stanowić będą natychmiastowej i odczuwalnej pomocy dla przedsiębiorców z branży meblarskiej – zarówno dla tych dużych jak i MŚP.

Mając na względzie fakt, iż we wszystkich sklepach meblowych w Europie sprzedaż spadła praktycznie do zera, branża meblowa nie ma możliwości dalszej produkcji. Powoduje to, jedynie wśród dużych przedsiębiorców, zamknięcie eksportu o wartości kilkuset milionów złotych miesięcznie. Większość podmiotów produkcyjnych z dniem 23 marca 2020 r. wstrzymuje produkcję i ogłasza przestój. W związku z tym działania osłonowe ze strony Rządu muszą być wdrożone niezwłocznie. Istotne jest, aby pomoc dotyczyła wszystkich podmiotów, zarówno MŚP jak i również dużych, albowiem duże i średnie przedsiębiorstwa z branży meblowej same generują ponad 75% obrotu całej branży i zatrudniają 75% wszystkich pracowników sektora meblarskiego.

Wiemy, że podejmowanie decyzji w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest niezwykle trudne, stąd przedstawiamy propozycje gotowych rozwiązań które z powodzeniem sprawdzają się w krajach zachodniej Europy i stanowią rzeczywiste wsparcie biznesu w nadchodzącym kryzysie.

Rozwiązania konieczne do wdrożenia do pakietu stanowiącego tarczę antykryzysową:

 1. tymczasowa modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie, iż obejmuje ono cały przemysł dotknięty restrykcjami wynikającymi z pandemii SARS-CoV-2, tj. zarówno dotycząca podmiotów produkujących meble i asortyment meblowy oraz podmiotów zajmujących się jego sprzedażą (firm handlowych, sieci handlowych),
 2. tymczasowa dalsza modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie wynagrodzenia postojowego na poziomie od 80% minimalnego wynagrodzenia lub 40% wysokości wynagrodzenia średniego,
 3. określając jw. katalog podmiotów dotkniętych wymuszonym przestojem, przejęcie przez Skarb Państwa pełnego obciążenia wynikającego z wypłaty nowo zdefiniowanego wynagrodzenia postojowego – na wzór sprawdzonego i obowiązującego rozwiązania w Niemczech (tzw. Kurzarbeit).
 4. Podmioty wpisujące się ww. definicję objętych przestojem automatycznie uprawnione będą także do poniżej opisanego wsparcia:
 5. wstrzymanie płatności do ZUS na okres 6 miesięcy,
 6. rozłożenie na 24 nieoprocentowane raty wygenerowanej zaległości wobec ZUS z rozpoczęciem spłaty od dnia 1 stycznia 2021 r.,
 7. alternatywnie umorzenie płatności do ZUS z tytułu wynagrodzeń postojowych, o których mowa powyżej,
 8. wstrzymanie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 24 miesiące,
 9. umożliwienie wypłaty wynagrodzeń z naliczonego i już wpłaconego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 10. zawieszenie w całości na okres minimum 12 miesięcy składek na PPK,
 11. uwolnienie środków z podatku VAT zgromadzonych na subkontach bankowych celem umożliwienia wypłaty z tych środków wynagrodzeń pracowniczych,
 12. zaniechanie poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty od użytkowania wieczystego i innych opłat lokalnych od podmiotów objętych przestojem – względnie naliczenie za ten okres podatku gruntowego,
 13. automatyczne odnowienie kredytów obrotowych wygasających w roku 2020 r. na okres do końca 2021 r.,
 14. bezwarunkowe uruchomienie kredytów obrotowych z BGK każdorazowo do wysokości budżetu wynagrodzeń (za styczeń i luty 2020) w uproszczonej formie na bazie wyników rocznych z 2019 r.,
 15. odroczenie płatności rat wszelkich kredytów, leasingów na 6 miesięcy oraz tym samym wydłużenie okresu kredytowania o okres odroczenia,
 16. zawieszenie możliwości wypowiadania zobowiązań kredytowych przez kredytodawców minimum do końca 2020 r.,
 17. wydłużenie możliwości pobierania przez pracowników/rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres trwania zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków,
 18. wprowadzenie wyżej opisanych rozwiązań z datą 23 marca 2020 r.

Oczywistym jest dla nas, że postulowane rozwiązania będą obciążeniem dla Skarbu Państwa, jednakże aktualna pandemia i sytuacja z tego wynikła także jest bez precedensu. Proponowana wielkość wsparcia przez Pana Premiera na poziomie 212 mld zł, wykorzystana w celach opisanych powyżej pozwoli zminimalizować do absolutnie najniższego poziomu długofalowy skutek obecnego kryzysu. Nie jest tajemnicą, że brak rozwiązania systemowego doprowadzi do upadku/bankructwa wielu podmiotów z branży meblowej, a to z kolei wygeneruje dużą liczbę osób bezrobotnych, które będą wymagały koniecznego wsparcia socjalnego przez bliżej nieokreślony czas.

Branża potrzebuje wsparcia od razu, a modyfikacja przepisów powszechnie obowiązujących, jak chociażby kodeksu pracy, pozwoli na objęcie pomocą wielu podmiotów bez zbędnych formalności.

Wszystkie działania muszą dotyczyć ogółu przedsiębiorstw, a nie wybranej grupy małych i średnich przedsiębiorstw, a zasady muszą być przejrzyste i pozbawione jakiejkolwiek uznaniowości w decyzjach wsparcia.

Podkreślamy również i wskazujemy, że oferowana pomoc nie może w żadnym wypadku wchodzić w zakres pomocy de minimis z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie wyłączy właściwie wszystkich dużych i średnich przedsiębiorców. Przedstawiamy nasze uwagi wynikające z wielkiej troski o byt całej branży meblowej. Obecny kryzys może okazać się ponad siły bardzo wielu przedsiębiorstw, stąd konieczne systemowe wsparcie.

Pozostajemy oczywiście do dyspozycji i w każdym czasie możemy się spotkać, aby dyskutować rozwiązania szczegółowe. Zdajemy sobie sprawę, że większość rozwiązań dotyczy również innych branż, ale nie zmienia to faktu, że naszej też i o nią musimy walczyć w imieniu własnym i blisko dwustu tysięcy pracowników.

Z poważaniem,

 • Jan Szynaka, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Prezes Grupy Meblowej Szynaka
 • Maciej Formanowicz, Prezes Forte S.A
 • Grzegorz Przondziono, Prezes Agata S.A
 • Piotr Wójcik, Prezes Meble Wójcik Sp. z o.o. Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
 • Dariusz Formela, Prezes Black Red White S.A