Newsroom

Branża meblarska vs. COVID-19

III kwartał 2023 roku niewiele zmienił w polskiej branży meblarskiej.

Branża meblarska vs. COVID-19

Pięciu prezesów firm: Black Red White, Forte, Meble Wójcik, Grupa Meblowa Szynaka i Agata, wśród nich Prezes i Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, apeluje o podjęcie radykalnych działań w związku z pandemią.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W czterech pismach prezesów firm meblarskich skierowanych do: Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Mateusza Morawieckiego, Premiera Rządu RP, Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju i Pawła Borysa, Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, zaproponowano rozwiązania konieczne dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w przemyśle meblarskim, ale przede wszystkim całej branży w obecnym kształcie.

Listy podpisali:

 • Jan Szynaka, Prezes Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli, a także Prezes Grupy Meblowej Szynaka,
 • Maciej Formanowicz, Prezes Forte,
 • Grzegorz Przondziono, Prezes Zarządu Agata,
 • Piotr Wójcik, Prezes Meble Wójcik, a także Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli,
 • Dariusz Formela, prezes Black Red White.

Oto przesłana treść listu prezesów firm

W imieniu polskich producentów mebli zrzeszonych i niezrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli oraz firm produkcyjnych i handlowych działających w branży meblarskiej, w nawiązaniu do informacji opublikowanych po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej w dniu 18 marca 2020 r., wnioskujemy o podjęcie radykalnych działań bezwzględnie koniecznych dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w tej gałęzi przemysłu, ale przede wszystkim całej branży w obecnym kształcie.

Rozwiązania omówione na posiedzeniu Rady Gabinetowej, które aktualnie zgodnie ze słowami Pana Premiera są redagowane i znajdą odzwierciedlenie w „spec ustawie” stanowiącej Gospodarczą i społeczną tarczę antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, nie stanowić będą natychmiastowej i odczuwalnej pomocy dla przedsiębiorców z branży meblarskiej – zarówno dla tych dużych jak i MŚP.

Mając na względzie fakt, iż we wszystkich sklepach meblowych w Europie sprzedaż spadła praktycznie do zera, branża meblowa nie ma możliwości dalszej produkcji. Powoduje to, jedynie wśród dużych przedsiębiorców, zamknięcie eksportu o wartości kilkuset milionów złotych miesięcznie. Większość podmiotów produkcyjnych z dniem 23 marca 2020 r. wstrzymuje produkcję i ogłasza przestój. W związku z tym działania osłonowe ze strony Rządu muszą być wdrożone niezwłocznie. Istotne jest, aby pomoc dotyczyła wszystkich podmiotów, zarówno MŚP jak i również dużych. Albowiem duże i średnie przedsiębiorstwa z branży meblowej same generują ponad 75% obrotu całej branży. Zatrudniają też 75% wszystkich pracowników sektora meblarskiego.

Wiemy, że podejmowanie decyzji w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest niezwykle trudne. Stąd przedstawiamy propozycje gotowych rozwiązań które z powodzeniem sprawdzają się w krajach zachodniej Europy i stanowią rzeczywiste wsparcie biznesu w nadchodzącym kryzysie.

Co zawiera list prezesów firm?

Rozwiązania konieczne do wdrożenia do pakietu stanowiącego tarczę antykryzysową:

 1. tymczasowa modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie, iż obejmuje ono cały przemysł dotknięty restrykcjami wynikającymi z pandemii SARS-CoV-2, tj. zarówno dotycząca podmiotów produkujących meble i asortyment meblowy oraz podmiotów zajmujących się jego sprzedażą (firm handlowych, sieci handlowych),
 2. tymczasowa dalsza modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie wynagrodzenia postojowego na poziomie od 80% minimalnego wynagrodzenia lub 40% wysokości wynagrodzenia średniego,
 3. określając jw. katalog podmiotów dotkniętych wymuszonym przestojem, przejęcie przez Skarb Państwa pełnego obciążenia wynikającego z wypłaty nowo zdefiniowanego wynagrodzenia postojowego – na wzór sprawdzonego i obowiązującego rozwiązania w Niemczech (tzw. Kurzarbeit).
 4. Podmioty wpisujące się ww. definicję objętych przestojem automatycznie uprawnione będą także do poniżej opisanego wsparcia:
 5. wstrzymanie płatności do ZUS na okres 6 miesięcy,
 6. rozłożenie na 24 nieoprocentowane raty wygenerowanej zaległości wobec ZUS z rozpoczęciem spłaty od dnia 1 stycznia 2021 r.,
 7. alternatywnie umorzenie płatności do ZUS z tytułu wynagrodzeń postojowych, o których mowa powyżej,
 8. wstrzymanie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 24 miesiące,
 9. umożliwienie wypłaty wynagrodzeń z naliczonego i już wpłaconego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 10. zawieszenie w całości na okres minimum 12 miesięcy składek na PPK,
 11. uwolnienie środków z podatku VAT zgromadzonych na subkontach bankowych celem umożliwienia wypłaty z tych środków wynagrodzeń pracowniczych,
 12. zaniechanie poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty od użytkowania wieczystego i innych opłat lokalnych od podmiotów objętych przestojem – względnie naliczenie za ten okres podatku gruntowego,
 13. automatyczne odnowienie kredytów obrotowych wygasających w roku 2020 r. na okres do końca 2021 r.,
 14. bezwarunkowe uruchomienie kredytów obrotowych z BGK każdorazowo do wysokości budżetu wynagrodzeń (za styczeń i luty 2020) w uproszczonej formie na bazie wyników rocznych z 2019 r.,
 15. odroczenie płatności rat wszelkich kredytów, leasingów na 6 miesięcy oraz tym samym wydłużenie okresu kredytowania o okres odroczenia,
 16. zawieszenie możliwości wypowiadania zobowiązań kredytowych przez kredytodawców minimum do końca 2020 r.,
 17. wydłużenie możliwości pobierania przez pracowników/rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres trwania zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków,
 18. wprowadzenie wyżej opisanych rozwiązań z datą 23 marca 2020 r.

Czego potrzebuje branża meblarska?

Oczywistym jest dla nas, że postulowane rozwiązania będą obciążeniem dla Skarbu Państwa. Jednakże aktualna pandemia i sytuacja z tego wynikła także jest bez precedensu. Proponowana wielkość wsparcia przez Pana Premiera na poziomie 212 mld zł, wykorzystana w celach opisanych powyżej pozwoli zminimalizować do absolutnie najniższego poziomu długofalowy skutek obecnego kryzysu. Nie jest tajemnicą, że brak rozwiązania systemowego doprowadzi do upadku/bankructwa wielu podmiotów z branży meblowej. To z kolei wygeneruje dużą liczbę osób bezrobotnych, które będą wymagały koniecznego wsparcia socjalnego przez bliżej nieokreślony czas.

Branża potrzebuje wsparcia od razu, a modyfikacja przepisów powszechnie obowiązujących, jak chociażby kodeksu pracy, pozwoli na objęcie pomocą wielu podmiotów bez zbędnych formalności.

Wszystkie działania muszą dotyczyć ogółu przedsiębiorstw, a nie wybranej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Zasady muszą być przejrzyste i pozbawione jakiejkolwiek uznaniowości w decyzjach wsparcia.

Podkreślamy również i wskazujemy, że oferowana pomoc nie może w żadnym wypadku wchodzić w zakres pomocy de minimis z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie wyłączy właściwie wszystkich dużych i średnich przedsiębiorców. Przedstawiamy nasze uwagi wynikające z wielkiej troski o byt całej branży meblowej. Obecny kryzys może okazać się ponad siły bardzo wielu przedsiębiorstw, stąd konieczne systemowe wsparcie.

Pozostajemy oczywiście do dyspozycji i w każdym czasie możemy się spotkać, aby dyskutować rozwiązania szczegółowe. Zdajemy sobie sprawę, że większość rozwiązań dotyczy również innych branż. Nie zmienia to faktu, że naszej też i o nią musimy walczyć w imieniu własnym i blisko dwustu tysięcy pracowników.

Z poważaniem,

 • Jan Szynaka, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Prezes Grupy Meblowej Szynaka
 • Maciej Formanowicz, Prezes Forte S.A
 • Grzegorz Przondziono, Prezes Agata S.A
 • Piotr Wójcik, Prezes Meble Wójcik Sp. z o.o. Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
 • Dariusz Formela, Prezes Black Red White S.A