Webinary

Rynek ukraiński teraz i po wojnie

Rynek ukrainski teraz i po wojnie - to tytuł webinaru o możliwościach polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej.

Rynek ukraiński teraz i po wojnie

O możliwościach polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej będą 14 maja rozmawiać uczestnicy webinarium „Rynek ukraiński teraz i po wojnie”.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Na webinarium – „Rynek ukraiński teraz i po wojnie”, organizowane we współpracy z  Warsaw Enterprise Institute, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Temat spotkania – rynek ukraiński

Podczas spotkania eksperci przedstawią przede wszystkim możliwości wsparcia polskiego biznesu w Ukrainie. Ponadto omówią założenia Serwisu Odbudowy Ukrainy (Polish Service for the Reconstruction of Ukraine), czyli projektu wsparcia procesu modernizacji i odbudowy Ukrainy poprzez zaangażowanie w proces odbudowy polskich firm i wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Dodatkowo, przedstawione zostaną również założenia projektu Business Bridge – Ukraine-Ready4EU. Projekt wspiera nawiązywanie kontaktów biznesowych z parterami ukraińskimi.

  • Termin i czas trwania szkolenia: 14 maja 2024 r., godz. 10.00-13.00
  • Miejsce szkolenia: ONLINE – platforma MS Teams.
  • Szkolenie organizuje Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział w webinarze należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Jaki jest program webinaru?

  • 09:45-10.00 Nawiązanie połączenia z uczestnikami.
  • 10:00 – 10:10 Wstęp i powitanie gości – Lidia Chumowicz, kierownik ośrodka Enterprise Europe Network, TARR.
  • 10.10 – 10.40 Udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy – doświadczenia z realizacji projektu Serwis Odbudowy Ukrainy – Łukasz Wojdyga, zastępca dyrektora Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute.
  • 10.40 – 11.10 Możliwości wsparcia polskiego biznesu na Ukrainie – Bogusława Rudecka, dyrektorka Business for Ukraine Center.
  • 11.10 – 11.40 Projekt Business Bridge – Ukraine-Ready4EU – Łukasz Nikitin, koordynator Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Centralna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • 11:40 – 12:00 Pytania uczestników i zakończenie spotkania.

Kim są prelegenci?

Łukasz Wojdyga, zastępca dyrektora Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute.

Ekspert w zakresie międzynarodowej współpracy akademickiej, badawczej i biznesowej. Koordynator projektów dotyczących współpracy z krajami Regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. stypendysta Departamenty Stanu USA i Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio). Od 2017 r. do 2020 r. był organizatorem i pierwszym dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W latach 2018-2019 członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. współpracy naukowej z USA. W latach 2020-2022 organizator i koordynator Warsaw Health Innovation Hub – platformy współpracy partnerów publicznych i prywatnych w obszarze farmacji i wyrobów medycznych.

Bogusława Rudecka, dyrektor Departamentu Programów i Projektów / Dyrektor Business for Ukraine Center w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Od 2022 r. realizuje program Business for Ukraine Center mający na celu wspieranie procesów inwestycyjnych firm ukraińskich w Polsce i polskich w Ukrainie. Wcześniej w latach 2017-2022 zaangażowana we wspieranie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski z ramienia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Od 2010 zaangażowana w projekty demokratyzacyjne w krajach post ZSRR. Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie studiów asystentka społeczna Senatora RP, stypendystka duńskich uniwersytetów ludowych.

Łukasz Nikitin, od 2016 r. Koordynator Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Centralna w PARP.

Delegat krajowy EEN, koordynator operacyjny polskiej Sieci EEN. Dodatkowo pełni nadzór nad realizacją zadań Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych Programów UE. Ponadto w latach 2008-2013 ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, a w latach 2007 -2016 w Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” manager programów międzynarodowych oraz współpracy z samorządami przy wdrażaniu projektów e-administracji. Jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również odnawialnych źródeł energii na Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem (56) 699 54 82, a także mailowo: damian.wielewski@tarr.org.pl.