Edukacja

Turystyka w Polsce w 2020 roku

rynek kontraktowy, lockdown, hotele.

Turystyka w Polsce w 2020 roku

Jak wyglądała turystyka w Polsce w 2020 roku? 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów to gorzki bilans minionego roku. W trudnej sytuacji są również producenci mebli dla branży HoReCa.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Turystyka należy w Polsce do sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzane w 2020 r. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Turystyka w Polsce: baza noclegowa

Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej o 49,9% i 45,0%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. wyniósł 26,8% i w porównaniu z rokiem poprzednim był niższy o 13,8 punktów procentowych.

Jak podał GUS, według stanu na 31 lipca 2020 r. w Polsce prowadziło działalność 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 960 mniej (8,5%) niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o standard świadczonych usług noclegowych, to baza noclegowa składała się z 3.990 obiektów hotelowych i 6.301 pozostałych obiektów. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach minionych, stanowiły hotele – 2 498 (o 137 mniej niż w 2019 r.) oraz inne obiekty hotelowe, do których zaliczają m.in. domy gościnne i zajazdy. Pod koniec lipca 2020 r. działały 983 takie obiekty, tj. o 7,6% mniej niż w 2019 r.

ZOBACZ TAKŻE: Jaka przyszłość czeka hotele?

Podobnie jak w 2019 r. najwięcej miejsc oferowały turystom w ubiegłym roku hotele (276,4 tys.) oraz ośrodki wczasowe (122,3 tys.). Natomiast największe zasoby bazy noclegowej znajdowały się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, które w 2020 r. oferowały turystom odpowiednio 141,1 tys., 115,7 tys. i 95,5 tys. miejsc noclegowych, przy czym w województwie małopolskim zdecydowana większość (ponad 90%) to miejsca całoroczne, a w dwóch pozostałych województwach przeważają miejsca sezonowe.

Najchętniej odwiedzane miejsca w Polsce

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2020 roku w obiektach hotelowych nocowało ponad 13 mln osób, w tym najwięcej (11,1 mln) zatrzymało się w hotelach (przed rokiem 23,5 mln). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 4,8 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,2 mln turystów. Zainteresowaniem cieszyły się także pokoje gościnne oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których nocowało odpowiednio 628,6 tys. i 544,4 tys. turystów. W zakładach uzdrowiskowych przebywało 466 tys. osób, a po ponad 300 tys. turystów wybrało noclegi w pensjonatach (376 tys.), hostelach (350 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (311 tys.).

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. było 2,3 mln turystów zagranicznych i stanowili oni niecałe 13% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2019 r. – 21%).

Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwach:

  • zachodniopomorskim (435,9 tys.),
  • mazowieckim (390,6 tys.)
  • małopolskim (367,1 tys.).

W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej przeważali turyści z:

  • Niemiec (797 tys.),
  • Ukrainy (206 tys.)
  • Wielkiej Brytanii (186 tys.).

Spośród pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało z Rosji (75 tys.), Czech (73 tys.), Stanów Zjednoczonych (69 tys.) oraz Francji i Włoch (po 64 tys.). W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie małopolskim – o ponad 78%.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec hotelowego lockdownu

Pomimo ograniczeń w działalności turystycznych obiektów noclegowych spowodowanych pandemią, w 2020 r. nie zaobserwowano istotnych zmian w sezonowości ruchu turystycznego w Polsce. Podobnie, jak w latach poprzednich szczyt sezonu turystycznego przypadł na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z obiektów noclegowych skorzystało 5,9 mln osób, tj. 33,1% ogółu turystów (w 2019 r. było to 25,5%).