Edukacja

Koniec 2023 roku przyniósł spadki w produkcji mebli

Ze statystyki opublikowanej przez GUS wynika, że spadki w produkcji mebli to w dalszym ciągu poważny problem, który dotyczy branży meblarskiej w Polsce.

Koniec 2023 roku przyniósł spadki w produkcji mebli

Czy GUS publikując statystykę pt. „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2023 r.” otworzył puszkę Pandory? Czy branża ma świadomość z jak dużymi spadkami w produkcji mebli się mierzy?

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Zacznijmy od przyjrzenia się danym dotyczącym produkcji wytworzonej. Wgląd w nie zapewnia statystyka, którą 24 stycznia 2024 r. opublikował na swojej stronie internetowej Główny Urząd Statystyczny. Publikacja wyraźnie wskazuje na sięgające kilkunastu procent spadki w produkcji mebli w grudniu 2023 r.

Jak bardzo dotkliwe są spadki w produkcji mebli?

Jak podkreśla GUS, wskaźniki dynamiki produkcji wytworzonej wyrobów przemysłowych kształtowały się różnorodnie w poszczególnych branżach.

W dziale Meble odnotowano m.in. spadki w produkcji mebli:

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

 • drewnianych, stosowanych w kuchni (o 18,0%),
 • do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania (o 17,4%),
 • do siedzenia, z drewnianą ramą (o 16,8%),
 • drewnianych, stosowanych w pokoju stołowym lub salonie (o 14,8%).

Od stycznia do grudnia, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, spadki objęły łącznie produkcję 321 wyrobów.

W dziale Meble obniżyła się produkcja m.in. mebli drewnianych, stosowanych w kuchni (o 15,0%). Spadek dotknął również meble do siedzenia z drewnianą ramą (o 13,5%).

Ponadto w grudniu 2023 r., w porównaniu do analogicznego miesiąca 2022 r., w działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru nastąpił spadek produkcji m.in.:

 • połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 53,4%),
 • materiałów podłogowych z drewna (o 29,5%),
 • papieru na warstwę pofalowaną (o 28,3%),
 • połączonych płyt z drewna do podłóg innych niż mozaikowych (o 26,6%).

Podsumowując produkcję wytworzoną w okresie styczeń-grudzień 2023 r., wzrost produkcji w stosunku do 2022 roku zanotowano łącznie dla 132 pozycji.

Produkcja wzrosła w działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru. Wzrost o 99,2% odnotowano m.in. w przypadku: pozostałej sklejki, płyt fornirowanych i podobnego drewna warstwowego, z drewna drzew iglastych.

Ponadto w działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru obniżyła się produkcja m.in.:

 • połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 53,7%),
 • materiałów podłogowych z drewna (o 33,5%),
 • kartonów i pudeł składanych, z papieru lub tektury innych niż faliste (o 32,1%),
 • pozostałego papieru i tektury do celów graficznych (o 27,3%),
 • worków i toreb z papieru (o 24,1%).

Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru

Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych kształtowały się różnorodnie w poszczególnych branżach. W grudniu 2023 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2022 r. w działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru nastąpił spadek produkcji m.in.:

 • oklein (o 61,6%),
 • tarcicy liściastej (o 40,6%),
 • połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 34,8%),
 • materiałów podłogowych z drewna (o 29,8%).

Natomiast względem analogicznego miesiąca 2022 roku wzrosła produkcja m.in. pozostałej sklejki, płyt fornirowanych i podobnego drewna warstwowego, z drewna drzew iglastych (o 121,1%).

Porównując produkcję sprzedaną w okresie styczeń-grudzień 2023 r., do analogicznego okresu poprzedniego roku, obniżyła się produkcja dla 216 wyrobów. W działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru zanotowano spadek produkcji m.in.: połączonych płyt z drewna na podłogi mozaikowe (o 53,8%), worków i toreb z papieru (o 25,0%), palet płaskich i nadstawek do nich, z drewna (o 21,9%).

W działach Drewno i wyroby z drewna oraz Papier i wyroby z papieru wzrosła produkcja m.in.: pozostałej sklejki, płyt fornirowanych i podobnego drewna warstwowego, z drewna drzew iglastych (o 113,0%).

Produkcja wytworzona a produkcja sprzedana

Różnice między produkcją wytworzoną a produkcją sprzedaną w badaniu miesięcznym wynikają przede wszystkim z faktu, że:

 • wyroby mogą być produkowane na zapas (na magazyn) i sprzedawane w następnych okresach sprawozdawczych. Może się tak dziać w związku z sezonową dostępnością surowca do produkcji, zwiększoną sezonową sprzedażą niektórych wyrobów, planowanymi urlopami lub przestojami technicznymi,
 • ponadto wyroby mogą być sprzedawane z zapasu;
 • wyroby zostały wytworzone w ramach podwykonawstwa. Zleceniobiorca lub zleceniodawca nie jest objęty badaniem P-02 (dotyczy to zwłaszcza wyrobów z działu Odzież),
 • niektóre wyroby mogą być wytwarzane przez przedsiębiorstwa na własne potrzeby i zużywane w procesie produkcyjnym do dalszej produkcji innych wyrobów, w związku z tym nie pojawiają się one w obrocie handlowym lub pojawiają się w niewielkich ilościach.

ZOBACZ TAKŻE: Od boomu do kryzysu – co czeka branżę meblarską?

Jak poinformował GUS, dane miesięczne o produkcji wyrobów przemysłowych mogą podlegać comiesięcznej rewizji. Może się to odbyć w terminie do 14 miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczyły miesięczne okresy sprawozdawcze. Rewizje danych miesięcznych wynikają ze specyfiki badania produkcji wyrobów przemysłowych. Wiąże się to z trudnościami w zaklasyfikowaniu niektórych wyrobów do odpowiednich grupowań nomenklatury PRODPOL. Trudność stanowi również krótki okres na przygotowanie danych przez sprawozdawców.

Źródło: „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2023 r.”, Główny Urząd Statystyczny