Branża

Nowe inicjatywy IKEA dla osób z Ukrainy

IKEA dla Ukrainy.

Nowe inicjatywy IKEA dla osób z Ukrainy

Od działań doraźnych po systemową pomoc – IKEA nie tylko kontynuuje, ale też rozszerza działania, które mają na celu zapewnienie wielowymiarowego wsparcia dla Ukrainy.

Od 24 lutego 2022 roku IKEA Retail w Polsce podjęła szereg działań, dzięki którym pomoc otrzymało prawie 230 tys. osób (w Polsce i w Ukrainie). Firma kontynuuje w tym roku projekty na rzecz osób, które musiały opuścić swoje domy i znalazły schronienie w Polsce i chce ich wesprzeć m.in. w zdobyciu zatrudnienia, nauce języka, integracji dzieci i młodzieży oraz ustabilizowaniu sytuacji życiowej, w tym znalezieniu nowego domu. IKEA właśnie ogłosiła nowy plan działań dla Ukrainy.

W trosce o najmłodszych

W 2023 roku oprócz kontynuacji prowadzonych już działań, IKEA rozpoczyna nowe inicjatywy na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym. Zdecydowana większość osób, które uciekły przed brutalną wojną w Ukrainie stanowią kobiety z dziećmi. Z myślą o tej najbardziej narażonej grupie, IKEA wraz z Fundacją Świętego Mikołaja uruchomiła program grantowy dla lokalnych organizacji i instytucji, który ma na celu pomóc około 390 dzieciom w 26 placówkach.

Firma przekazała Fundacji środki, z których mogą zostać sfinansowane zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu oraz zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy, a także lekcje nauki języka polskiego. Pomoc umożliwi prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponadto, IKEA pomoże przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

12 miesięcy różnego rodzaju wyzwań

Ostatni rok był wyjątkowo trudny dla rodzin z Ukrainy, szczególnie dla mam i dzieci, które w ucieczce przed wojną znalazły schronienie w Polsce. Z myślą o najmłodszych, razem z IKEA Retail uruchamiamy nowy program grantowy „Bezgraniczni Przyjaciele” dla lokalnych organizacji i instytucji, które wspólnie z nami chcą pomagać najmłodszym. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie naszych darczyńców, takich jak IKEA. Dzięki nim możemy działać długofalowo i na szeroką skalę – mówi Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Wśród wszystkich tych osób, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie szczególną opieką należy otoczyć dzieci, które musiały opuścić swój dom. Wspieranie najmłodszych jest dla IKEA od wielu lat jednym z priorytetów – stąd propozycja programu grantowego. Jesteśmy świadomi tego, że wspieranie inicjatyw, które burzą granice i budują przyjaźnie to kluczowa dziś potrzeba. Mamy nadzieję, że nasz program grantowy stworzy oraz pomoże lokalnie prowadzić działania i tworzyć miejsca, które łączą dzieci i budują atmosferę bezpiecznego, ciepłego domu – mówi Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym, IKEA Retail w Polsce.

Nabór wniosków potrwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku poprzez formularz online dostępny na stronie mikolaj.org.pl.

Wsparcie IKEA dla uchodźców z Ukrainy

W marcu, IKEA Retail rozpoczyna długoterminowy projekt Razem urządzamy lepszy świat” realizowany wraz z Habitat for Humanity. Celem tej inicjatywy będzie wsparcie ok. 600 osób (w tym ok. 90% uchodźców z Ukrainy). W ramach przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie ok. 200 lokali poprzez przekształcenie mi.in. pustostanów w przyzwoite i niedrogie mieszkania dla rodzin o niskich dochodach, a do jego realizacji zostaną zaproszeni pracownicy i pracowniczki IKEA w ramach wolontariatu pracowniczego. Projekt będzie realizowany do grudnia bieżącego roku.

IKEA na rzecz osób dotkniętych wojną

W Polsce firma zdecydowała się nieść pomoc dopasowaną do aktualnej sytuacji i potrzeb uchodźców i uchodźczyń w kraju. Wraz z partnerami, m.in. z Fundacją Ocalenie, Polskim Czerwonym Krzyżem, UNHCR (Agencją Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców), Unicef (Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci), Habitat for Humanity Poland, a także ponad 70 różnego typu podmiotami lokalnymi, w tym z urzędami miast i organizacjami pozarządowymi prowadziła działania doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej. Do tej pory firma przekazała przeszło 735 tys. produktów i wsparła ponad 250 projektów w całej Polsce.

Bezpieczeństwo pracowników IKEA Retail

Od pierwszych dni wojny jednym z priorytetów IKEA w Polsce było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom bezpośrednio dotkniętym konfliktem. W ramach wielowymiarowego pakietu pomocy uruchomiony został fundusz na bezzwrotne wsparcie finansowe, przeznaczone na zorganizowanie transportu rodziny z granicy, pomoc psychologiczną, pokrycie kosztów zakwaterowania w Polsce, czy opłacenie kosztów leczenia i legalizacji pobytu.

Niebieskie Punkty

We współpracy z UNHCR i UNICEF, IKEA zaprojektowała i wyposażyła Blue Dots (Niebieskie Punkty). To centra wsparcia w Polsce oraz w innych krajach zlokalizowane wzdłuż głównych przejść granicznych oraz szlaków tranzytowych, które zapewniają osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ochronę i dostęp do niezbędnych informacji. Niebieskie Punkty zostały otwarte w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Krakowie i Nadarzynie. 

IKEA tworzy miejsca dla dzieci z Ukrainy

W 2022 roku IKEA i Fundacja Ocalenie stworzyły w punktach recepcyjnych przestrzenie przyjazne dzieciom przybywającym z Ukrainy. Celem tego projektu było zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca, w którym mogły na chwilę powrócić do dziecięcych zajęć, podczas gdy ich rodzice realizowali formalności związane z pobytem w Polsce, dalszą podróżą, bądź po prostu potrzebowali chwili odpoczynku. 

Osoby z Ukrainy częścią IKEA Retail Polska

W ubiegłym roku IKEA uruchomiła program stażowy „Liczą się umiejętności”, którego celem jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy. Firma jako jedna z pierwszych w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynek pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie, a w drugiej edycji projektu biorą udział sklepy IKEA w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, warszawskim Targówku i podwarszawskich Jankach. IKEA zaprosiła do programu 46 uczestników i uczestniczki, którzy już w marcu rozpoczęli swoje półroczne staże.

Lokalne miejsca integracji

Po 24 lutego minionego roku, IKEA regularnie włączała się w lokalne inicjatywy mające na celu wsparcie osób uciekających przed wojną oraz ich integrację w nowym otoczeniu. Firma wspierała działania pomocowe m. in. Miasta Lublin – jednym z najnowszych projektów jest otwarte w lutym br. Centrum Baobab – miejsce włączania, aktywizowania i integracji społecznej nowych i dotychczasowych mieszkańców miasta, w tym osób z doświadczeniem migracyjnym, uchodźczym czy studiujących. IKEA zaprojektowała i wyposażyła przestrzeni „Baobabu”, przekazując ponad 13 ton produktów.

W lutym 2023 roku odbyło się otwarcie „Nowego Miejsca” w Młynach Rothera w Bydgoszczy – przestrzeni dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy, kolektywów i organizacji, które działają na rzecz szeroko pojętej tolerancji, równouprawnienia i praw mniejszości. Aranżacja i wyposażenie wnętrza to efekt wspólnych działań Zespołu IKEA Bydgoszcz i właściciela budynku przy wsparciu Miasta Bydgoszcz.

Podsumowanie działań IKEA dla Ukrainy

W działania na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie włączyły się wszystkie sklepy IKEA Retail w Polsce oraz pozostałe jednostki z całego łańcucha wartości IKEA. Firma umożliwiła osobom w niej pracującym aktywne zaangażowanie w pomoc, wprowadzając tzw. Dni na Pomoc, czyli trzy pełnopłatne dni na wolontariat pracowniczy. Łącznie wykorzystano 371 takich dni oraz 1368,5 godzin wolontariatu.