Branża

Nowe inicjatywy IKEA dla osób z Ukrainy

IKEA dla Ukrainy.

Nowe inicjatywy IKEA dla osób z Ukrainy

Od działań doraźnych po systemową pomoc – IKEA nie tylko kontynuuje, ale też rozszerza działania, które mają na celu zapewnienie wielowymiarowego wsparcia dla Ukrainy.

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

Od 24 lutego 2022 roku IKEA Retail w Polsce podjęła szereg działań, dzięki którym pomoc otrzymało prawie 230 tys. osób (w Polsce i w Ukrainie). Firma kontynuuje w tym roku projekty na rzecz osób, które musiały opuścić swoje domy i znalazły schronienie w Polsce i chce ich wesprzeć m.in. w zdobyciu zatrudnienia, nauce języka, integracji dzieci i młodzieży oraz ustabilizowaniu sytuacji życiowej, w tym znalezieniu nowego domu. IKEA właśnie ogłosiła nowy plan działań dla Ukrainy.

W trosce o najmłodszych

W 2023 roku oprócz kontynuacji prowadzonych już działań, IKEA rozpoczyna nowe inicjatywy na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym. Zdecydowana większość osób, które uciekły przed brutalną wojną w Ukrainie stanowią kobiety z dziećmi. Z myślą o tej najbardziej narażonej grupie, IKEA wraz z Fundacją Świętego Mikołaja uruchomiła program grantowy dla lokalnych organizacji i instytucji, który ma na celu pomóc około 390 dzieciom w 26 placówkach.

Firma przekazała Fundacji środki, z których mogą zostać sfinansowane zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu oraz zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy, a także lekcje nauki języka polskiego. Pomoc umożliwi prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponadto, IKEA pomoże przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

12 miesięcy różnego rodzaju wyzwań

Ostatni rok był wyjątkowo trudny dla rodzin z Ukrainy, szczególnie dla mam i dzieci, które w ucieczce przed wojną znalazły schronienie w Polsce. Z myślą o najmłodszych, razem z IKEA Retail uruchamiamy nowy program grantowy „Bezgraniczni Przyjaciele” dla lokalnych organizacji i instytucji, które wspólnie z nami chcą pomagać najmłodszym. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie naszych darczyńców, takich jak IKEA. Dzięki nim możemy działać długofalowo i na szeroką skalę – mówi Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Wśród wszystkich tych osób, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie szczególną opieką należy otoczyć dzieci, które musiały opuścić swój dom. Wspieranie najmłodszych jest dla IKEA od wielu lat jednym z priorytetów – stąd propozycja programu grantowego. Jesteśmy świadomi tego, że wspieranie inicjatyw, które burzą granice i budują przyjaźnie to kluczowa dziś potrzeba. Mamy nadzieję, że nasz program grantowy stworzy oraz pomoże lokalnie prowadzić działania i tworzyć miejsca, które łączą dzieci i budują atmosferę bezpiecznego, ciepłego domu – mówi Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym, IKEA Retail w Polsce.

Nabór wniosków potrwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku poprzez formularz online dostępny na stronie mikolaj.org.pl.

Wsparcie IKEA dla uchodźców z Ukrainy

W marcu, IKEA Retail rozpoczyna długoterminowy projekt Razem urządzamy lepszy świat” realizowany wraz z Habitat for Humanity. Celem tej inicjatywy będzie wsparcie ok. 600 osób (w tym ok. 90% uchodźców z Ukrainy). W ramach przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie ok. 200 lokali poprzez przekształcenie mi.in. pustostanów w przyzwoite i niedrogie mieszkania dla rodzin o niskich dochodach, a do jego realizacji zostaną zaproszeni pracownicy i pracowniczki IKEA w ramach wolontariatu pracowniczego. Projekt będzie realizowany do grudnia bieżącego roku.

IKEA na rzecz osób dotkniętych wojną

W Polsce firma zdecydowała się nieść pomoc dopasowaną do aktualnej sytuacji i potrzeb uchodźców i uchodźczyń w kraju. Wraz z partnerami, m.in. z Fundacją Ocalenie, Polskim Czerwonym Krzyżem, UNHCR (Agencją Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców), Unicef (Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci), Habitat for Humanity Poland, a także ponad 70 różnego typu podmiotami lokalnymi, w tym z urzędami miast i organizacjami pozarządowymi prowadziła działania doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej. Do tej pory firma przekazała przeszło 735 tys. produktów i wsparła ponad 250 projektów w całej Polsce.

Bezpieczeństwo pracowników IKEA Retail

Od pierwszych dni wojny jednym z priorytetów IKEA w Polsce było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom bezpośrednio dotkniętym konfliktem. W ramach wielowymiarowego pakietu pomocy uruchomiony został fundusz na bezzwrotne wsparcie finansowe, przeznaczone na zorganizowanie transportu rodziny z granicy, pomoc psychologiczną, pokrycie kosztów zakwaterowania w Polsce, czy opłacenie kosztów leczenia i legalizacji pobytu.

Niebieskie Punkty

We współpracy z UNHCR i UNICEF, IKEA zaprojektowała i wyposażyła Blue Dots (Niebieskie Punkty). To centra wsparcia w Polsce oraz w innych krajach zlokalizowane wzdłuż głównych przejść granicznych oraz szlaków tranzytowych, które zapewniają osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ochronę i dostęp do niezbędnych informacji. Niebieskie Punkty zostały otwarte w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Krakowie i Nadarzynie. 

IKEA tworzy miejsca dla dzieci z Ukrainy

W 2022 roku IKEA i Fundacja Ocalenie stworzyły w punktach recepcyjnych przestrzenie przyjazne dzieciom przybywającym z Ukrainy. Celem tego projektu było zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca, w którym mogły na chwilę powrócić do dziecięcych zajęć, podczas gdy ich rodzice realizowali formalności związane z pobytem w Polsce, dalszą podróżą, bądź po prostu potrzebowali chwili odpoczynku. 

Osoby z Ukrainy częścią IKEA Retail Polska

W ubiegłym roku IKEA uruchomiła program stażowy „Liczą się umiejętności”, którego celem jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy. Firma jako jedna z pierwszych w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynek pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie, a w drugiej edycji projektu biorą udział sklepy IKEA w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, warszawskim Targówku i podwarszawskich Jankach. IKEA zaprosiła do programu 46 uczestników i uczestniczki, którzy już w marcu rozpoczęli swoje półroczne staże.

Lokalne miejsca integracji

Po 24 lutego minionego roku, IKEA regularnie włączała się w lokalne inicjatywy mające na celu wsparcie osób uciekających przed wojną oraz ich integrację w nowym otoczeniu. Firma wspierała działania pomocowe m. in. Miasta Lublin – jednym z najnowszych projektów jest otwarte w lutym br. Centrum Baobab – miejsce włączania, aktywizowania i integracji społecznej nowych i dotychczasowych mieszkańców miasta, w tym osób z doświadczeniem migracyjnym, uchodźczym czy studiujących. IKEA zaprojektowała i wyposażyła przestrzeni „Baobabu”, przekazując ponad 13 ton produktów.

W lutym 2023 roku odbyło się otwarcie „Nowego Miejsca” w Młynach Rothera w Bydgoszczy – przestrzeni dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy, kolektywów i organizacji, które działają na rzecz szeroko pojętej tolerancji, równouprawnienia i praw mniejszości. Aranżacja i wyposażenie wnętrza to efekt wspólnych działań Zespołu IKEA Bydgoszcz i właściciela budynku przy wsparciu Miasta Bydgoszcz.

Podsumowanie działań IKEA dla Ukrainy

W działania na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie włączyły się wszystkie sklepy IKEA Retail w Polsce oraz pozostałe jednostki z całego łańcucha wartości IKEA. Firma umożliwiła osobom w niej pracującym aktywne zaangażowanie w pomoc, wprowadzając tzw. Dni na Pomoc, czyli trzy pełnopłatne dni na wolontariat pracowniczy. Łącznie wykorzystano 371 takich dni oraz 1368,5 godzin wolontariatu.