Słownik meblarski

Zmęczenie drewna

Zmęczenie drewna – stan osłabienia spoistości budowy wewnętrznej drewna spowodowany zwłaszcza często powtarzającymi się obciążeniami zmiennymi, który może doprowadzić do zmiany cech wytrzymałościowych drewna z jego zniszczeniem włącznie.

Próba zmęczeniowa jest to oznaczenie odporności materiału na zniszczenie pod działaniem naprężeń okresowo zmiennych.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.