Słownik meblarski

Zgazowywanie drewna

Zgazowywanie drewna – termiczny rozkład drewna w celu uzyskania gazu energetycznego.

Jeśli zgazowywanie prowadzone jest z dostępem powietrza, daje gaz generatorowy (CO, H2, CH4 i inne węglowodory CO2 i N2). Jeśli zgazowywanie prowadzone jest w obecności czystego tlenu, daje gaz syntezowy – bez balastu N2.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.