Słownik meblarski

Zaskorupienie drewna

Zaskorupienie drewna, zaschnięcie drewna – stan naprężeń i odkształceń w suchej tarcicy, odznaczający się obecnością resztkowych naprężeń ściskających w warstwach zewnętrznych i naprężeń rozciągających w warstwach wewnętrznych. Jest to jedna z wad spowodowana suszeniem drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.