Słownik meblarski

Zapach drewna

Zapach drewna – właściwość, którą można rozpoznać węchem. Skutek utleniania się lotnych składników drewna. Z upływem czasu zapach drewna często zanika. Przykładem może być zapach żywiczny – rodzaj Pinus (sosna) i garbnikowy – rodzaj Quercus (dąb).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.