Słownik meblarski

Zakorek

Zakorek – kora wrośnięta w drewno częściowo lub całkowicie.

Jakie są rodzaje zakorka?

Wyróżnia się następujące rodzaje zakorka:

  • zakorek jednostronny – występuje na jednej podłużnej powierzchni tarcicy,
  • zakorek przechodzący – występuje równocześnie na dwóch przeciwległych podłużnych powierzchniach tarcicy.

Czym jest i gdzie występuje zakorek otwarty?

Zakorek otwarty – w drewnie okrągłym zakorek widoczny na czole i pobocznicy pnia.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.