Słownik meblarski

Zaciąg garbnikowy

Zaciąg garbnikowy (zaciąg słoneczny) – brunatne zabarwienie drewna widoczne na powierzchni czołowej w postaci plam, od których ciągną się w głąb drewna klinowate smugi.

Zabarwienie jest następstwem utleniania garbników zawartych w drewnie w warunkach silnego nasłonecznienia. Występuje np. w rodzaju Quercus (dąb).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.