Słownik meblarski

Zabitka

Zabitka – martwica powstała w wyniku uszkodzenia pnia.

Wyróżnia się następujące rodzaje zabitki:

  • Zabitka otwarta – martwica na całej powierzchni odsłonięta (początkowe stadium zarastania uszkodzenia). Widoczna na pobocznicy pni, kłód oraz na obłych bokach tarcicy nieobrzynanej,
  • Zabitka zamknięta – zabitka zarośnięta, w drewnie okrągłym niewidoczna z zewnątrz. O miejscu jej zarośnięcia świadczy często gładka kora, np. tzw. blacha na pniach dębu.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.